Kadra akademicka

Do wykładowców Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych należy wiele wybitnych osobistości świata nauki. Wśród nich są przedstawiciele innych ośrodków akademickich, w tym: Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu czy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz innych uczelni. Dewiza „Wiedza i Umiejętności” oznacza, iż kadra Szkoły jest systematycznie rozbudowywana poprzez współpracę z wybitnymi praktykami – w tym pracownikami agend rządowych, urzędów centralnych, redaktorami naczelnymi telewizji, radia, prasy i mediów elektronicznych, znanymi menedżerami kultury, prawnikami oraz menedżerami agencji promocji i reklamy.

W latach 1973–1978 studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplomy z wyróżnieniem w Pracowni Rzeźby prof. Jana Berdyszaka i Pracowni Projektowania Wystaw prof. Witolda Gyurkovicha. Od 1992 Kierownik II Pracowni Tkaniny Artystycznej na Wydziale Malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w Poznaniu, obecnie na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W latach 1993–96 Prodziekan Wydziału Malarstwa Grafiki i Rzeźby ASP w Poznaniu. W latach 1996–99 oraz 1999–2002 Prorektor ds. artystyczno-badawczych ASP w Poznaniu.
Tworzy w dziedzinie szeroko pojętej tkaniny artystycznej oraz obiektach z blachy, gliny, granitu, skorup, ceramiki, szkła itp.
Wystawy indywidualne oraz udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Prace w zbiorach krajowych i zagranicznych.

Prawnik, filozof, socjolog, kulturoznawca. W 1976 roku ukończył  studia prawnicze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, z kolei w 1979 ukończył studia doktoranckie w Instytucie Filozofii UAM, uzyskując w 1980 roku stopień doktora filozofii. W latach 1979-88 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Filozofii UAM, z kolei w latach 1988-97 pracował w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. W 1991 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie filozofii i socjologii, zaś w w 1993 r. został mianowany na stanowisko profesora UAM. Od 2001 roku jest profesorem w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych. Jego zainteresowania badawcze i publikacje skupiają się wokół teorii kultury, komunikacji społecznej oraz filozofii.
Pracy  naukowo-dydaktycznej  od 1977  towarzyszy  praktyczne uczestnictwo  w sferze kultury  i mediów.  W latach  1977-89  aktywność  koncertowa i nagraniowa w zespole Orkiestra Ósmego Dnia oraz  współpraca z teatrem.  Od 1992 do 2009 właściciel agencji telewizyjnej, producent i współautor  kilkuset  programów telewizyjnych  prezentujących pracę parlamentu, problematykę polityczną, ekonomiczną  i  społeczną . Współautor  ogólnopolskich  i regionalnych  kampanii wyborczych  oraz akcji promocyjnych i reklamowych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Ukończył ponadto czteroletnie studia na Wydziale Reżyserii Dramatu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Posiada wieloletnie prowadzenie wykładów i ćwiczeń o nazwie „Twórcze przywództwo” w Wyższej Szkole umiejętności Społecznych. Od lat prowadzi wykłady i ćwiczenia o nazwie „Sztuka autoprezentacji” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na Wydziale Nauk Społecznych. Do jego dorobku należy prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu technik komunikacyjnych, dedykowanych dla zarządów firm korporacyjnych i rodzinnych. Brał udział w projektach badawczych, zajmujących się zarządzaniem w kulturze a w szczególności:

 • 2018: Potrzeby i potencjały kulturalne mieszkańców poznańskich osiedli (zlokalizowanych poza centrum miasta)
 • 2016-2017: Główny wykonawca w grancie: ‘Testing innovative methods to evaluate cultural and creative spillovers in Europe’. European Creative Business Network (Rotterdam)
  2016-2017: Sektor prywatny a edukacja kulturalna. Diagnoza. Rekomendacje. Wyzwania. Zespół badawczy Fundacji ALTUM i „Regionalnego Obserwatorium Kultury” UAM.
 • 2016: Nowe lokowanie instytucji publicznych w miejskich ekosystemach kultury w Polsce.
 • 2015-2016: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości – badanie otoczenia społecznego i marki instytucji.  Realizacja badania otoczenia społecznego, kultury organizacyjnej i metod komunikacji oraz przygotowanie programu strategicznego dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu: „Pozycja Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w ofercie Poznania: Tożsamość marki instytucji, otoczenie społeczne, rozwój publiczności, kultura organizacyjna”
 • 2018: Przygotowanie i przeprowadzenie  szkolenia aktorów do roli Standaryzowanego Pacjenta w programie ,,Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu’’ – realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykładowca akademicki na specjalności “Marketing internetowy i nowe media”. Zawodowo związany z branżą Public Relations. Obecnie Head of PR w poznańskiej agencji more concept. Wcześniej dziennikarz. Odpowiadał za komunikację wizerunkową takich marek jak: John Deere, SAS Institute, PKO Bank Polski, INEA, Take&GO. W wolnych chwilach pochłaniają go seriale, kinematografia i podróże. Zainteresowany nowymi technologiami i ich wpływem na rozwój naszego życia. Zachęca wszystkich do pisania.

Magister historii sztuki i filologii włoskiej. Część studiów odbyła w Mediolanie. Stypendystka Fundacji Peggy Guggenheim w Wenecji. Specjalizuje się w sztuce Włoch. W 2011r. prowadziła projekt badawczy dotyczący ogrodów włoskich renesansowych w  Museo Giardino di Boboli we Florencji. Od 2012r. współpracuje z Fundacją Giorgio e Isa de Chirico w Rzymie badając dorobek artystyczny malarza Giorgio de Chirico. Ponadto aktywny przewodnik grup turystycznych po Poznaniu oraz pilot wycieczek objazdowych po Włoszech.

Wieloletni nauczyciel, lektor, wykładowca i starszy wykładowca języka angielskiego. Od 12 lat Kierownik Studium Języków Obcych WSUS. Wieloletni członek IATEFL (Międzynarodowa Organizacja Nauczycieli Języka Angielskiego Uczących Języka Angielskiego Jako Języka Obcego ). Egzaminator ETS Global ( największej na świecie amerykańskiej organizacji certyfikującej poziom języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego – m.in. certyfikaty TOEIC, TOEFL). Na swoim koncie ma prowadzenie zajęć na wszystkich poziomach zaawansowania; przygotowywanie studentów do międzynarodowych certyfikatów ( FCE, CAE, TOEIC ); uczestnictwo w niezliczonych międzynarodowych i krajowych konferencjach metodycznych i szkoleniach; prowadzenie zajęć pokazowych dla przedstawicieli wydawnictw i autorów z Wielkiej Brytanii;

Funkcjonariusz Służby Więziennej w służbie czynnej; ponadto od 2006 r. pracownik naukowo – dydaktyczny i wykładowca akademicki. Zainteresowania naukowe poza zagadnieniami penitencjarnymi, oscylują wokół problematyki z zakresu komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, funkcjonowania człowieka w warunkach podwyższonego napięcia stresowego, negocjacji kryzysowych, mediacji i działań PR. Z Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych w Poznaniu związany od 2012 r. 

Literaturoznawca, filmoznawca, historyk sztuki, muzykolog i psycholog sztuki. Interesuje się ponadto kulturoznawstwem, teatrem i filozofią, biografizmem, autotematyzmem w sztuce, twórczością wielkich mistrzów kina, a także ideą „korespondencji” sztuk, szczególnie: literatury-filmu- teatru-malarstwa i muzyki. Absolwentka filologii polskiej, historii sztuki i muzykologii UAM. Studentka psychologii. Obecnie przygotowuje się do procedury habilitacyjnej. Pracuje nad tematami: „Artysta i sztuka w filmie”, „Muzyka filmowa Wojciecha Kilara”, „Twórczość filmowa Jerzego Kawalerowicza”. Autorka m.in. książek: Zaszyfrowane w obrazie. O filmach Wojciecha Jerzego Hasa, Wydawnictwo Obraz-Słowo-Terytoria, Gdańsk 2008; Jerzy Skolimowski, „Więź”, Warszawa 2010; Rękopis znaleziony w Saragossie Wojciecha Jerzego Hasa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005; Synergii sztuki i nauki w twórczości Zbigniewa Rybczyńskiego, PWN, Warszawa 2015; Between Dream and Reality, Peter Lang, Berlin 2018 i wielu innych publikacji naukowych.

Doktor nauk o polityce, profesor uczelni, dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej. Wieloletni wykładowca socjologii na WSUS oraz podstaw socjologii i socjologii wychowania w WSH w Lesznie. Poseł na Sejm dwóch kadencji, wieloletni radny miejski miasta Leszno.

Doktor nauk prawnych, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, mgr filozofii, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykłada Retorykę prawniczą w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu; Specjalizuje się w badaniach z zakresu retoryki politycznej i prawnej, filozofii polityki, polityk językowych, historii pojęć społeczno-politycznych oraz kultur polityczno-prawnych (zwłaszcza polskiej i rosyjskiej). Członek Rady Wykonawczej Komitetu Badawczego “Politics of Language” w ramach International Political Science Association, sekretarz Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego, członek Sądu Koleżeńskiego Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej, redaktor tematyczny (filozofia, etyka, deontologia zawodowa) czasopisma “Medyczna Wokanda” (wydawca: Naczelna Izba Lekarska).
 

Rektor Uczelni. Absolwentka kierunku Kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznaniu. Doktorat z zakresu Nauk o polityce uzyskała na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W obszarze zainteresowań naukowych leży komunikacja międzykulturowa, polityka kulturalna, współpraca międzynarodowa. Autorka publikacji z zakresu Wiedzy o sztuce, Polityki kulturalnej Francji     i Estonii.
Od początku kariery zawodowej związana z edukacją. Pracę zaczynała jako wykładowca Studium Menedżerów Kultury. W Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych              w Poznaniu pracowała od początku jej istnienia, najpierw jako wykładowca, następnie jako Dyrektor Studiów Podyplomowych /Koordynator Programu Erasmus. Od 2011 pełniła funkcję Prorektora, a w sierpniu 2018 roku objęła stanowisko Rektora.
Uczestniczka wielu konferencji naukowych m.in. w Paryżu i Tallinie. W ramach programu Erasmus prowadziła zajęcia na Uniwersytecie w Stambule.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu.Od 1991 roku Naczelnik Wydziału dochodzeniowo -śledczego Komendy Wojewodzkiej Policji w Poznaniu.W 1995 roku został Naczelnikiem Wydziału d/w z przestepczością zorganizowaną Komendy Głównej Policji z siedzibą w Poznaniu.W 2000 roku zostaje mianowany Naczelnikiem Wydziału a w 2003 roku Naczelnikiem Zarządu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.W roku 2005 przeszedŁ na emeryturę w stopniu inspektora Policji.Od roku 2009 jest wykladowcą Kryminalistyki i Kryminologii w Wyższej Szkole Umiejętnosci SpoŁecznych w Poznaniu.Odznaczony ZŁotym Krzyżem ZasŁugi,Brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką honorową za zasŁugi dla województwa wielkopolskiego oraz Złotą Odznaką Zasłużony Policjant

Adiunkt, wykładowca prawa handlowego i cywilnego. Wykładowca również z zakresu przekształceń własnościowych spółek i prawa podatkowego. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył studia doktoranckie na kierunku prawo na tym Uniwersytecie, a także studia podyplomowe „Podatki i Skarbowość” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W maju 2015 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Sukcesja uniwersalna publicznoprawna (administracyjna i podatkowa) przy łączeniach, przekształceniach i podziałach spółek”, której promotorem był Profesor Krystian M. Ziemski. Publikuje artykuły poświęcone prawu handlowemu i podatkowemu.Specjalizuje się w doradztwie korporacyjnym i podatkowym, w szczególności związanym z transakcjami i transformacjami kapitałowymi. Doradza zarządom, radom nadzorczym oraz udziałowcom, między innymi, w zakresie: spraw będących przedmiotem sporów pomiędzy organami spółek lub udziałowcami. Zajmuje się także konstruowaniem, negocjowaniem, wykładnią oraz wykonaniem umów (ze szczególnym uwzględnieniem IA, SHA, umów dotyczących inwestycji, w tym inwestycji liniowych).

Administratywista, prawnik, absolwentka Stacjonarnego Studium Doktoranckiego w zakresie nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Podyplomowego Mediacji. Zrzeszona w Krajowym Stowarzyszeniu Mediatorów. Wykładowca na Uczelniach Wyższych m.in. w Poznaniu. Autorka wielu opracowań naukowych m.in. artykułów i przeglądów polskiego piśmiennictwa. Uczestniczka i prelegentka na konferencjach naukowych polskich i międzynarodowych. Obszar zainteresowań naukowych skupia się zwłaszcza wokół prawa administracyjnego. Szczególny zakres badań to prawo medyczne i ochrona zdrowia oraz alternatywne metody rozwiązywania sporów w tym mediacja. Włada językiem angielskim.

Wykładowca akademicki, specjalizująca się w strukturach tekstylnych.  Prowadziła warsztaty artystyczne w ramach pracowni „Struktury tekstylne” w Scholi Posnaniensis w latach 1999-2005 oraz kontynuuje tego typu zajęcia w ramach pracowni „Struktury tekstylne” w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych od 2006 r. W latach 2010- 2011 prowadziła zajęcia w języku angielskim ze studentami z Portugalii (w ramach programu Erasmus). Inspiracją do wykonania oryginalnych, autorskich struktur przez studentów są wszelkiego rodzaju zjawiska atmosferyczne, bogaty świat przyrody (flora, fauna), czy dorobek kulturowy taki jak sztuka czy architektura. Poprzez przetworzenie tych zagadnień, studenci tworzą struktury, z których w przyszłości będą mogli wykonać własne , oryginalne kolekcje.Brała udział w Ogólnopolskich Wystawach Tkaniny Artystycznej w Łodzi w latach 1988-2003 oraz 2019, a także w twórczych wystawach środowiskowych w Poznaniu w latach 2005-2016. Od 2016 r. bierze udział w zbiorowych wystawach malarskich w Poznaniu, Lesznie, Bydgoszczy. Katalog z Ogólnopolskiej Wystawy Miniatury Tkackiej w Łodzi 2019.

Prowadzi prace dydaktyczne w obszarze projektowania oraz sztuki najnowszej. Współpracuje z Muzeum Narodowym w Poznaniu, gdzie od ponad trzech lat powadzi eksperymentalne warsztaty dotyczące sztuki współczesnej. Od dziesięciu lat pracuje także jako nauczyciel na kierunku aranżacja przestrzeni w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Od 2019 roku jest nauczycielem dyplomowanym. Na przestrzeni pięciu ostatnich lat był prowadzącym Ogólnopolski Plener Projektowy INTERAKCJE, który jest dedykowany uczniom liceów plastycznych.
W 2019 roku był nauczycielem wizytującym podczas warsztatów PAS Performance Art Studies, które odbywały się na Akademii Sztuk Pięknych w Oslo w Norwegii. W roku 2018 współprowadził warsztaty dla młodzieży dotyczące sztuki współczesnej i performance. Warsztaty te odbywały się w Dreźnie przy współpracy Theaterakademie.
W 2019 roku została wydana publikacja – „Kiwi z PL. Opowieści performerów” – z autorskim rozdziałem oraz wykaz ćwiczeń dedykowanych performerom (tekst własny, redakcja dr Marta Ostajewska).

Doktor nauk prawnych. Autor i współautor szeregu publikacji dotyczących prawa autorskiego m.in. w Systemie Prawa Prywatnego (2013, 2017) oraz w serii Zarys Prawa Własności Intelektualnej wydanej przez Wydawnictwo C.H. Beck (2010-2011, 2013, 2015), a także w Wydawnictwach: Wolters Kluwer (2015); Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu (2009); Wydziału Prawa i Administracji UAM Poznań (2007-2008); Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2006). Zajmuje się problematyką prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Arbiter Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2014 r. (aktualnie III. kadencja). Ekspert IP Friendly – zinstytucjonalizowanego systemu ochrony własności intelektualnej na imprezach targowych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wykładowca szkoleń dla dyrektorów i pracowników placówek kultury w ramach projektów współfinansowanych przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizowanych na zlecenie Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Na co dzień rozwiązuje problemy praktyczne jako radca prawny. Posiada wiele zainteresowań pozaprawniczych. Był m.in. stałym współpracownikiem „Autogiełdy Wielkopolskiej” (2001-2004) oraz pisma „Mój Opel” wydawanego przez Polskie Stowarzyszenie Dealerów Opla (2001-2004). Jest fanem techniki, szczególnie techniki motoryzacyjnej oraz miłośnikiem pojazdów szynowych i kolei. Zainteresowania dr. Bartosza Klebana obejmują również historię sportów samochodowych i astronomię.

 

Filmoznawca, krytyk filmowy, dziennikarz, wykładowca akademicki, badacz. Zajmuje się pracą badawczą oraz dydaktyką na polu teorii, praktyki i historii mediów. Autor przeszło 30. książek, a także kilku tysięcy artykułów naukowych i publicystycznych z zakresu współczesnego życia kulturalnego, zwłaszcza kina. Wieloletni szef działu kulturalnego w tygodnikach “Wprost” i “Newsweek Polska”. Obecnie związany z tygodnikiem “Przegląd”. Od kilku dziesięcioleci czynny w różnych formułach na antenach radiowych i telewizyjnych. W Radiu Poznań prowadzi trzy autorskie cykle audycji. Także “Czwartkowe kino Dwójki” w TVP2 oraz program filmowy “To jest kino!” w TVP Poznań.

Wykładowca akademicki, specjalizująca się w projektowaniu wnętrz. latach 2016 – 2018 – nauczyciel projektowania architektonicznego oraz rysunku technicznego na specjalności Dekorator Wnętrz w Plus Edukacja Sp. z o.o., prowadzenie zajęć wg autorskiego programu, nauka programu Archicad. 
Osiągnięcia:
2014 – przedstawienie wyników pracy na Międzyuczelnianych Warsztatach
Badawczo-Inwentaryzacyjnych w Nowej Róży na konferencji dot. architektury
olęderskiej w Nowotomyskim Ośrodku Kultury
2018 – wystawa prac fotograficznych podczas wystawy zbiorowej “Maskofik(a)cja”

Profesor w Pracowni projektowania wnętrz na Wydziale Artystycznym. Autor takich realizacji, jak:
1.1. projekt wnętrz holu dla firmy Remmers o pow. 600m2 w Tarnowie Podgórnym 2016/17 /projekt zrealizowany/
1.2. projekt showroomu dla firmy Remmers o pow. 300m2 w Tarnowie Podgórnym 2016/17 /projekt zrealizowany/
1.3. projekt foodcourt’u dla firmy Remmers o pow. 100m2 w Tarnowie Podgórnym 2016/17 /projekt zrealizowany/
1.4. projekt biurowca dla firmy Centnas o pow. 400 m2 w Krotoszynie 2017/18 /projekt zrealizowany/
1.5. projekt wnętrz hotelu w Koźminie Wielkopolskim pow. 3.500m2 : 2013/14 /projekt zrealizowany/
1.6. projekt wnętrz hotelu w Boszkowie pow. 2.800m2 2011/12 /projekt zrealizowany/
1.7. projekt wnętrz hotelu w Lubinie pow. 3.500m2 : 2012/13 /projekt zrealizowany/
1.8. /projekt modernizacji i rozbudowy hotelu w Olsztynie pow. 16.000m2: od 2013/16 /projekt niezrealizowany/
1.9. projekt wnętrz hotelu Alhambra pow. 2.800m2 w Lądku Zdroju 2014/15 /częściowo zrealizowany/
* projekty realizowane przy współpracy z:
Biuro Architektoniczne Palladium Architekci
mgr inż. arch. Włodzimierz Błądek
mgr inż. arch. Sławomir Manikowski

Doktor nauk prawnych, absolwent prawa oraz stosunków międzynarodowych. Autor takich prac, jak:

 • Łukasz Krysiński, “Emerytura policyjna – jedno świadczenie o wielu elementach  warunkujących jego kształt”, [w:] “Studia Prawa Publicznego”, nr 3(2018), str. 155-178.
 • Łukasz Krysiński, “Umowa o pracę na okres próbny w polskim Kodeksie pracy po nowelizacji”, [w:] “Monitor Prawa Pracy”, Nr 11(2018), str. 17-22.
 • Łukasz Krysiński, “Charakter prawny zatrudnienia funkcjonariuszy Policji”, rozprawa doktorska.

 

Magister Sztuki/ kierunek: Wzornictwo/ specjalizacja: Projektowanie Ubioru w pracowni prof. Jana Finksteina/ 1999 rok.
Uważa, że istotą projektowania jest cały proces, jego efekt finalny- produkt, usługa, jak i znaczenie społeczne. Przez ponad dwadzieścia lat zdobywa doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania ubioru w małej pracowni krawieckiej- szycie miarowe, ale także w przygotowywaniu produkcji konfekcyjnej – konstrukcja, rozmiarówki, jak i realizacji kostiumu, współpracując z klientem indywidualnym jak i wieloma firmami z całego kraju. W ostatnich latach: MAJO, MAKRIS, OLIMPIA, ALDPOL, JULIA, KALIMO, MIXER, AIKA, SULTEX, i inne.
1995- OBECNIE/ własna działalność gospodarcza
2014- OBECNIE/ firma KALIMO
Stworzenie całej linii produkcyjnej bielizny damskiej. Stała współpraca.
1995 – OBECNIE/Projektowanie i Szycie Artystyczne
Najciekawsze zlecenia projektowe ( pełen zakres)
– Alby dla chóru przykościelnego, projekt i realizacja, Kościół w Kórniku
1998- – ‘’Etno- historyczne’’ odtworzenie i wykonanie strojów ludowych z rejonu Szamotuł- dla Urzędu Gminy w Kaźmierzu Wlkp.
– Sutanny i peleryny dla księży, realizacja i wykonanie szablonów konstrukcyjnych, Parafia Katolicka w Kamieniu Pomorskim
1999- Stroje ludowe dla ‘’Dziecięcy Zespół Taneczny’’ w Kaźmierzu, odtworzenie i realizacja.
2014- OBECNIE/ mm- art
Wspólnie z Moniką Tymicką – projektantem ubioru, prowadzimy warsztaty doszkalające dla młodych firm projektowych. Taka forma pracy i współpracy pozwala wytyczać wciąż nowe cele, inspirować, motywować uczestników do rozwoju i doskonalić własne umiejętności. „Zarażamy” pasją uprawiania zawodu projektanta i krawca. Nasze motto: Ogranicza nas tylko wyobraźnia.
WYBRANE OSIĄGNIĘCIA NASZYCH KURSANTÓW 2019-2016
KONKURSY: ŁÓDŹ YOUNG FASHION AWARD- finał międzynarodowego konkursu, ŁÓDŹ YOUNG FASHION kolekcja finałowa konkursu Złota Nitka, FASHION OFF KIELCE Konkurs: I nagroda, TEATR GRANDA UAM POZNAŃ – ‘’Trzeba ochrzcić to dziecko’’, STOWARZYSZENIE TEATRALNE ANTRAKT POZNAŃ ‘’Trzy Marie’’, REPUBLIKA TŁUSTA LANGUSTA POZNAŃ ‘’Afirmacje’’- projekt i realizacja kostiumów
2014- OBECNIE/ grupa MIXER
Realizacja kostiumów teatralnych i klientów indywidualnych na terenie całego kraju, np. spektakl ‘’ Czas barbarzyńców’’ TEATR WSPÓŁCZESNY, reż. Jarosław Tumidajski.

Już na etapie studiów podjęła pracę zawodową w macierzystej uczelni, najpierw jako asystent-konstruktor ubioru pod kierunkiem st.wykł mgr Elżbiety Ostrowskiej, w kolejnych latach tworząc autorską pracownię konstrukcji i szycia w Pracowni Projektowania Ubioru w WSSS (Schola Posnaniensis).
2013- OBECNIE/ WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH POZNAŃ
– Kierownik warsztatów krawieckich, oraz zajęcia z konstrukcji i materiałoznawstwa w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych
2018- OBECNIE/ Jury/ Szmaragdowy Guzik
2017- OBECNIE/ AKADEMIA SENIORA KÓRNIK
– Prowadzenie warsztatów krawieckich, organizacja spotkań
2017-2019/ REGIONALNY OŚRODEK EDUKACJI Z Wrocławia
– Prowadzenie zajęć z konstrukcji i szycia kostiumów teatralnych. Opieka nad dyplomami: 2019 ‘’awantura w Chioggi’’ reż Piotr Kazimierczak, Spektakl dyplomowy Wydziału Wokalno- aktorskiego
2016-2019/ FASHION SCHOOL – DWULETNIA SZKOŁA PROJEKTOWANIA I STYLIZACJI UBIORU Poznań
– Wykładowca z konstrukcji ubioru
1993-2004/ WYŻSZA SZKOŁA SZTUKI STOSOWANEJ ( WSSS)- SCHOLA POSNANIENSIS
1993-1999
– Asystent pracowni konstrukcji pani Elżbiety Ostrowskiej , samodzielne prowadzenie warsztatów krawieckich
– Współpraca przy organizacji wielu imprez modowych ponadprogramowych, pokaz autorskich kolekcji
1993- Pokaz Mody Bernarda Hanaoke- kolekcja karnawałowa wykonana pod kierunkiem prof. Jana Finksteina Teatr Mały w Warszawie
1995- Konkurs ‘’Srebrna Pętelka’’- Poznański Tydzień Mody-‘’ kostium kąpielowy i plażowy’’ kolekcja autorska
– ‘’Z modą przez historie’’ Gala 95 Poznański Tydzień Mody, kolekcja wspólna
– Praca z wieloma scenografami. Tworzyłam zaprojektowane przez nich kostiumy do różnych Teatrów, Opery w Poznaniu i filmu w Warszawie
1992-‘’Parady’’ realizacja kostiumów pod kierunkiem mgr Izabeli Konarzewskiej Akademia – Muzyczna w Poznaniu
1994- ‘’Jak wam się podoba’’( w. Szekspira) realizacja kostiumów pod kierunkiem Doroty Morawetz, Teatr Polski w Poznaniu
– ‘’Don Kichot’’ (M. Cervantes) realizacja kostiumów pod kierunkiem Jadwigi Mydlarskiej- Kowal , Teatr Polski w Poznaniu
1996 – ‘’Kowal Malambo’’realizacja kostiumów pod kierunkiem scenografa Aleksandry Semenowicz, Teatr Polski w Poznaniu
1997- Opery:‘’Fils’’i ‘’Verbum Nobille’’ realizacja kostiumów dla chórzystów pod kierunkiem Izabeli Konarzewskiej, Teatr Wielki w Poznaniu
– Balet ‘’Giselle’’ realizacja kostiumów pod kierunkiem Ryszarda Kaji, Teatr Wielki w Poznaniu
1999-2004
– Autorska pracownia konstrukcji i warsztatów krawieckich na specjalizacji Projektowanie Ubioru.

Profesor nadzwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi 01.07.2004-30.06.2009
Habilitacja/ sztuki plastyczne/28.05.2002 r.
Magister sztuki/projektowanie ubioru i tkaniny/20.09.1977 r.
W przeszłości profesor nadzwyczajny w ASP w Łodzi i Politechnice Koszalińskiej, dziekan Wydziału tkaniny i Ubioru łódzkiej ASP, promotor prac licencjackich, magisterskich recenzent prac doktorskich. Specjalista w dziedzinach projektowania ubioru i kostiumu, uprawia także rysunek i malarstwo. Współpraca w przygotowaniu scenografii i kostiumów filmowych.
Twórca wzoru użytkowego: Wiatrochron – torba PL 53022 Y1
Torba damska (współtwórca) PL 53027 Y1
Kurtka sportowa PL 53023 Y1
Poduszka pojemnik PL 53024 Y1
Kostiumy do etiudy fabularnej „OKO w OKO” (dyplom reżyserki i dyplom operatorski)1983r.
Autor przemysłowych kolekcji ubiorów, kostiumów teatralnych i filmowych, a także scenografii
Złota Nitka 2001 r. – członek Jury Kreatorów
Przewodniczący komisji konkursu fotograficznego – Kontrasty Łodzi 1998r.
Opracowanie programów autorskich Pracowni Projektowania Ubioru: „Metody projektowania ubioru” dla Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej
Pracownia Technik Prezentacyjnych dla Katedry Ubioru ASP w Łodzi

Doktor nauk prawnych, profesor uczelni, prorektor WSUS. Autor książek: “Finansowanie systemu gospodarki odpadami”, Warszawa 2019 (wraz z A. Sowińskim), “Wynagrodzenia pracowników samorządowych”, Warszawa 2018 (wraz z Kamilą Lewandowską), “Procedura administracyjna w jednostkach pomocy społecznej”, Warszawa 2015.
Autor licznych artykułów, w tym:

 • „Prawo restrukturyzacyjne a zmiany zasad odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki” w: Wydawnictwo WSB, red. Justyna Matusiak 2017
 • “Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa uchwałą rady gminy oraz skarga na uchwałę do sądu administracyjnego, uwagi praktyczne” w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, Ius Novum, czerwiec 2009,
 • “Mała elektrownia wodna jako lokalizacja inwestycji celu publicznego”w: Master of Business Administration, czerwiec 2009
 • “Doręczenie zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego – wybrane problemy” w: Przegląd Podatkowy, wrzesień 2009
 • “Termin do wniesienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji” w: Zamojskie Studia i Materiały seria Prawo i Administracja, Zamość 2009, zeszyt 2
 • “Braki formalne tytułu wykonawczego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji”  w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, listopad 2009
 • “Skarga na bezczynność do sądu administracyjnego” w: Samorząd Terytorialny, maj 2010
 • “Wykładnia celowościowa i językowa w prawie administracyjnym. Wytyczne doktryny i praktyczny przykład ich zastosowania”   w: Samorząd Terytorialny, wrzesień 2010
 • “Prawo użytkowania wieczystego gruntów warszawskich dla byłych właścicieli lub ich spadkobierców” w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, Ius Novum, grudzień 2010
 • “Błąd co do osoby zobowiązanego jako podstawa zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym w administracji”w: Przegląd Prawa Publicznego – wrzesień 2011

Autor kilkudziesięciu glos oraz kilkudziesięciu artykułów w bazie Lex.

Radca prawny, partner w Kancelarii Radców Prawnych Dr Lewandowski, Majcherek i Wspólnicy; radca prawny – koorydnator w miejskiej jednostce organizacyjnej; specjalizuje się w problematyce stosowania prawa samorządowego; autorka artykułów i glos z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, a także komentarza książkowego do ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz wynagradzania pracowników samorządowych.

Artysta, malarz, fotografik, twórca multimediów, publicysta, twórca i redaktor naczelny pism o sztuce współczesnej.  Studiował w poznańskiej PWSSP (obecnie UAP) na Wydziale Projektowania Plastycznego uzyskując w roku 1979 dyplom w pracowni  architektury wnętrz prof. Jerzego Schmidta. Był stypendystą  Communautée Francaise w Brukseli, gdzie odbył staż w l’Academie Royale des Beaux Arts w pracowni malarstwa André Ruelle’a. Doktoryzowany na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w roku 2012. Twórca i redaktor naczelny pism o sztuce: „ARTeon” (19992006), „CoCAin…” (2012-2015), „artluk” (2006 – obecnie). Współzałożyciel Galerii Szyperska w Poznaniu, którą prowadził do 2014 r. Współzałożyciel Stowarzyszenia Kulturalnego ARTES, którego był prezesem do 2011 roku. W latach 2010-2014 dyrektor CSW w Toruniu. W kadencji 2003-2006 wiceprezes Okręgu Poznańskiego ZPAP, a w kadencji 2006-2010 wiceprezes Zarządu Głównego ZPAP. Obecnie pracuje jako wykładowca WSUS w Poznaniu.
Debiutował w 1979 roku wystawą indywidualna w galerii „Repassage 2” w Warszawie. W latach 1981-1984 brał udział w wystawach w ramach działań Kultury Niezależnej w prywatnych pracowniach i galeriach niezależnych. 43 wystawy indywidualne, uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Laureat  konkursów malarskich oraz wydawniczych i grafiki prasowej, na których otrzymał m. in. I Nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie na Obraz im. Jana Spychalskiego w Poznaniu (1980 r.), Grand Prix na Salonie Zimowym w Radomiu (1985 r.), medal na XIII Festiwalu Malarstwa Współczesnego w Szczecinie (1986 r.), Grand Prix III Triennale Portretu Współczesnego (1987 r.). Za dokonania w dziedzinie malarstwa otrzymał Medal Młodej Sztuki (1984 r.) i nagrodę im. Jacka Malczewskiego (1985 r.).  Nagrody w dziedzinie projektowania graficznego i prasowego: GrandFront w latach 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 oraz w Międzynarodowym Konkurcie Projektowania Prasowego „Chimera” w 2007 i 2008 roku.

Doktor nauk prawnych, sędzia w stanie spoczynku. W okresie aktywności zawodowej orzekająca w wydziale pracy i gospodarczym. Od kilkudziesięciu lat równolegle nauczyciel akademicki i pracownik naukowy wyższych uczelni , pełniąca w nich m.in. funkcje prorektora , kierownika jednostek organizacyjnych uczelni / instytut, katedra/. Autorka skryptów uczelnianych, artykułów konferencyjnych, artykułów w zeszytach naukowych i monografii z dziedziny prawa cywilnego – gospodarczego, pracy i procesowego. Promotor ponad 100 prac licencjackich i magisterskich.

 

W 1989 roku ukończył Liceum Sztuk w Plastycznych w Szczecinie. W roku 1991 rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W okresie 1995-1996 studiował w Holandii na Christelijke Hogeschool Windesheim. W 1996 roku uzyskał dyplom magistra sztuki. Po ukończeniu studiów rozpoczął aktywną działalność artystyczno-zawodową. Zorganizował kilkadziesiąt wystaw w zakresie grafiki i malarstwa sztalugowego oraz brał udział w wielu ekspozycjach za granicą. Między innymi w Japonii, gdzie podróżował kilkanaście razy i miał szereg wystaw w prestiżowych galeriach w Osace i Tokio. Od wielu lat jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Jest także członkiem japońskiej organizacji artystycznej A-21 mieszczącej się w Osace.

W 2011 uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2011 został profesorem nadzwyczajnym WSUS w Poznaniu, gdzie aktualnie pełni funkcję prorektora. W 2013 został zatrudniony na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Od 2015 prowadzi Pracownię Grafiki Cyfrowej na Akademii Sztuki w Szczecinie. W latach 2015-2019 był kierownikiem Katedry Grafiki Interdyscyplinarnej na Wydziale Sztuk Wizualnych AS. Jest autorem wielu wystaw indywidualnych. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w Holandii, Niemczech, Japonii, Turcji, Belgii, Grecji, we Włoszech, na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Węgrzech, Gruzji, Tajwanie, Izraelu, Rosji, Hiszpanii, Norwegii, Iranie, Chinach, Czechach, Słowacji oraz w wielu miejscach w Polsce. Arkadiusz Marcinkowski zajmuje się grafiką cyfrową, sztuką wideo, projektowaniem graficznym, malarstwem i działaniami przestrzennymi.
Wystawy indywidualne:
2018 – Hiszpania – Walencja – Galeria W – wystawa indywidualna
2018 – Japonia – Kumamoto – Tacheci Gallery – wystawa indywidualna
2019 – Japonia – Kumamoto – Tacheci Gallery – wystawa indywidualna
Wybrane wystawy zbiorowe:
2018 – Rosja – Moskwa, Now and After, wystawa wideo
2018 – Polska – Toruń CSW – KURATOR, wystawa wideo – Katedra Grafki Interdyscyplinarnej, – KURATOR
2018 – Niemcy – Bonn, No man is an island, Fluctus, wystawa wideo
2018 – Polska – Poznan Profil – Katedra Grafki Interdyscyplinarnej, Akademii Sztuki w Szczecinie- KURATOR
2018 – Rosia VideoART, wystawa wideo
2018 – Polska – Galeria Profil wystawa zbiorowa Biennale, wystawa grafiki
2018 – Polska – Wystawa pedagogów Szczecin, Muzeum Techniki, wystawa wideo
2018 – Polska – Realizacja muralu w centrum Poznania
2018 – Polska – Realizacja muralu w centrum Piły
2018 – Polska – Realizacja muralu w centrum Leszna
2018 – Polska – Mediation Biennale – PGA – Poznań Game Arena, wystawa wideo
2018 – Ukraina – Sympozjum, , wystawa grafiki
2018 – Grecja – Sympozjum,, wystawa grafiki, Trans print
2018 – Hiszpania – Walencja + indywidualna prezentacja grafik
2018 – Polska – Galeria 13 MUZ Szczecin + studenci, Galeria na strychu
2018 – Japonia – Kumamoto – SOJO Uniwersyty- wystawa wideo
2018 – Niemcy – Greifswald I, wystawa grafiki
2018 – Japonia – IROHANI art gallery SAKAI City, wystawa grafiki
2018 – Polska – Jarocin plenar/wystawa, wystawa grafiki
2018 – Polska – Poznan, Mediation Biennale- wystawa wideo
2018 – Niemcy – Greifswald II, wystawa grafiki
2018 – Norwegia, wystawa wideo, Liczby pierwsze
2018 – Polska – Rzeszów, Trans print, wystawa grafiki
2019 – Niemcy – Berlin, Breen Haus, Transmediale, wystawa wideo
2019 – Japonia – Kumamoto – SOJO Uniwersyty- wystawa wideo
2019 – Japonia – Kumamoto – Tacheci Gallery- wystawa wideo
2019 – Polska – Szczecin, Trans print, wystawa grafiki

W latach 1976-1981 studiował w PWSSP w Poznaniu. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Jana Węcławskiego i prof. Czesława Kowalskiego w zakresie architektury wnętrz i projektowania mebla. Od 1981 roku pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu –  obecnie kierownik I Pracowni Projektowania Wystaw UAP i Kierownik Pracowni Architektury Wnętrz WSUS im prof.Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu. Jest autorem projektów wnętrz użyteczności publicznej w tym banków, biur, obiektów sakralnych i mieszkań (Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków, Berlin i in.) oraz szeregu realizacji  w zakresie wystawiennictwa, współpracując z Muzeum Powstania Wielkopolskiego oraz Muzeum Narodowym w Poznaniu m.in.

 • Ekspozycji malarstwa (Jana Lebensteina, Stanisława Fiałkowskiego, Jacka Sempolińskiego, Jerzego Kowalskiego)
 • -Ekspozycji plakatu Romana Cieślewicza
 • Novae- Antyczne Miasto”
 • „Ikon Designu”
 • „100lecia otwarcia Muzeum im. Cesarza Fryderyka w Poznaniu”
 • Ekspozycji pt. “Narracje” Bohdana Cieślaka

Pole zainteresowań: architektura wnętrz, wystawiennictwo, rysunek, literatura (poezja).

Instruktor wychowania fizycznego. Organizacja wielu imprez akademickich (rangi ogólnokrajowej i wielkopolskiej) połączona z medalami studentów w wielu dyscyplinach sportowych (odznaczony Srebrną Odznaką Akademickiego Związku Sportowego), w ostatnich 6 latach skupiony na utrzymaniu działań rekreacyjnych, korekcyjno – usprawniających i sportowych .

Prawnik, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UAM. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się prawem administracyjnym, a zwłaszcza prawem samorządu terytorialnego i publicznego transportu zbiorowego. Opublikował kilkadziesiąt tekstów naukowych i eksperckich poświęconych tym zagadnieniom, a także prowadzi szkolenia skierowane do pracowników samorządów i jednostek komunalnych.

Profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała Iwaszkiewicza oraz  Collegium Da Vinci. Zajmuje się grafiką projektową i warsztatową. Bierze udział w wystawach w kraju i zagranicą. Jak sam przyznaje: “Od wielu lat zajmuję się grafiką. Zmieniały się technologie: serigrafia, offset, druk cyfrowy. Motywy mojej aktywności są bardzo prozaiczne – jestem hobbystycznym kolekcjonerem obrazków, obrazków, które powstają w mojej wyobraźni. Bawię się obrazem. Nie kryje się w tych kreacjach żadna filozofia, postawa, intencja, metafora czy drugie dno. Jest to czysto biologiczna przyjemność gry z obrazem. Osnowę moich „badań” zawsze stanowi rejestracja fotograficzna poddawana różnym ingerencjom. Początkowo wariacje oparte były na dokumentacji krajobrazu, ale z biegiem czasu okazało się, że satysfakcjonujące mnie fragmenty rzeczywistości są blisko mnie:  w zdestruowanej strukturze tynku, w chropowatości przypadkowego kamienia, w pogniecionym arkuszu papieru… Rzadko bardzo pojawia się kolor. Czerń i biel przynoszą mi najwięcej radości. Eksperymentuję z formatem druków. Bawię się dalej i nadal chcę tę lekko podejrzaną aktywność uprawiać”.

Radca Prawny koncernu Schneider Electric, Wykładowca Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych i Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oraz adiunkt WSB w Poznaniu. W latach 2011-2014 i 2018/2019 Sekretarz Gminy Swarzędz, koordynator radców prawnych oraz koordynator kontroli zarządczej gminy. Autor licznych publikacji (zob. recenzje http://www.hetman.be/KS/SadyWojskowe.pdf). Od 1997-2002 r. oficer Wydziału Prawnego Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Pasjonat antycznego Rzymu, husarii i Samorządu (zob. www.hetman.be [1]  oraz www.legionx.pl [2])

Magister sztuki, wykładowca akademicki, prowadząca zajęcia z zakresu rzeźby. W latach 1975-77 – współpraca z Mennicą Państwową w Warszawie.
Realizacja medali i statuetek (drogą konkursów) dla MTP w Poznaniu: „Mister Targów”; dla Biblioteki Kórnickiej i Teatru Polskiego w Poznaniu, Teatru A. Fredry w Gnieźnie i Muzeum H. Sienkiewicza w Poznaniu oraz Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i Numizmatyków w Poznaniu.
Poza realizacją medali tworzenie rzeźb w przestrzeni Osiedla Młodych – Rataje w Poznaniu i rzeźb w Legnicy oraz Nowym Tomyślu.
Prace w zbiorach: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Rzeźby w Orońsku, Muzeum miasta Göttingen, Muzeum Medalierstwa we Wrocławiu. Coroczne, Indywidualne Wystawy Rzeźby i Rysunku (w miesiącach: lipiec, sierpień), w Galerii „Plenerowej” w Bronikowie (Wlkp).
Prace w zbiorach: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Rzeźby w Orońsku, Muzeum miasta Göttingen, Muzeum Medalierstwa we Wrocławiu.
VII Biennale de Paris. Wystawy „RZEŹBY POLSKIEJ” w Londynie, Sztokholmie, Berlinie, Wiedniu – 1974/75 r. Indywidualna Wystawa Rzeźby, Galeria Nowa – Teatr Nowy, Poznań 1975r. „AKTUALNE TENDENCJE”, Wystawa Rzeźby – ZACHĘTA, Warszawa. Wystawa Sztuki Polskiej – Stadthalle, Göttingen – 1976r. VI Festiwal Sztuk Pięknych – ZACHĘTA, Warszawa. Biennale Internazionale Rzeźby w Brązie, CENTRO DANTESCO DI RAVENNA w 1976, 1978, 1980r. „NOWE POSTAWY TWÓRCZE” – Wrocław, Galeria „Awangarda”. VII Festiwal Sztuk Pięknych – ZACHĘTA, Warszawa. „SZTUKA POLSKA” – Bremen. „INDYWIDUALNOŚCI ŚRODOWISKA POZNAŃSKIEGO” – BWA, Kraków. II Biennale Małych Form Rzeźbiarskich. „RZEŹBA POLSKA”, Instytut Polski, Paryż. Wystawa Indywidualna, ARSENAŁ, Poznań, 1980r. III Biennale Małych Form Rzeźbiarskich, Poznań (na którym przyznano mi GRAND PRIX za przedstawione rzeźby), 1981 r. „RZEŹBA I RYSUNEK” – Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 1986r. „PŁASKORZEŹBY DLA ARCHITEKTURY STAREGO GNIEZNA”, Muzeum 1000 lecia Państwa Polskiego. „RZEŹBA WSPÓŁCZESNA” – Muzeum Archeologiczne w Poznaniu oraz „RZEŹBA WSPÓŁCZESNA” – Muzeum Narodowe w Poznaniu, 1989r. Indywidualna Wystawa Rzeźby i Rysunku „NIŻEJ OD PTAKÓW”, Galeria Miejska Mosina. „GENERACJA SZTUKI, 1974-1994”, ARSENAŁ, Poznań. Indywidualna Wystawa Rzeźby i Rysunku, Galeria ARSENAŁ, Poznań, 1995r. „RZEŹBA W BIŻUTERII”, Galeria Miejska w Mosinie, 2010r. „65 LAT LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W POZNANIU”, Galeria u Jezuitów, Poznań. III Biennale Sztuki, Galeria Sztuki Współczesnej, C.K. ZAMEK, Poznań, 2012r. Od 2005r. – cykliczna prezentacja rzeźby pod tytułem „Do zamieszkania”, w Galerii Plenerowej – „Bronikowo – Wlkp.”
Wielokrotny udział w ogólnopolskich sympozjach i plenerach sztuk wizualnych w: Łagowie, Ślesinie, Płotkach, Wolsztynie, Skokach i Toruniu w latach 1974-2012.
GRAND PRIX na BIENNALE MAŁYCH FORM RZEŹBIARSKICH w Poznaniu, 1984r.
Nagroda za medal – „M. Kopernik” w konkursie organizowanym przez Muzeum Medalierstwa we Wrocławiu.
Projekt i realizacja medalu przyznawanego (corocznie) przez Głos Wielkopolski i Galerię Nową w Poznaniu – Twórcom ze środowiska poznańskiego.

Wieloletnia praktyka dziennikarska, redakcyjna (m. in.  I zastępca redaktora naczelnego “Głosu Wielkopolskiego”, dyrektor ds. pism regionalnych Oficyny Wydawniczej Wielkopolski, prezes Pilskiej Oficyny Wydawniczej, redaktor naczelny e-gazety Sic!, redaktor naczelny miesięcznika “TarNowa Kultura”, redaktor Biuletynu Informacyjnego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej) i dydaktyczna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa). W 2017 wyróżniony przez studentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM statuetką Remus Lupin za najciekawiej prowadzone zajęcia. Autor licznych artykułów prasowych, zdjęć, książki „10 x tak redaktorze?”.
 

wykładowca akademicki, prowadzący ćwiczenia z gatunków dziennikarskich na trzecim roku dziennikarstwa. Reporter. Autor książki „Podwórko bez trzepaka. Reportaże z dzieciństwa”. Stały współpracownik „Dużego Formatu” i „Wysokich Obcasów”. Laureat Festiwalu Wrażliwego w kategorii Twórca Szczególnie Wrażliwy. Wyróżniony w konkursie Człowiek z pasją – nagroda dziennikarska im. Zygmunta Moszkowicza. Absolwent polonistyki, dziennikarstwa i Polskiej Szkoły Reportażu. Pisze głównie  o społeczeństwie: dzieciach, wykluczeniach, bezdomności, chorobach, problemach pracowniczych”.

Doktor nauk technicznych specjalizujący się w biometrii oraz agronomii. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Akademii Ekonomicznej oraz Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Tytuł pracy doktorskiej: „Komputerowe wspomaganie projektowania i analizy doświadczalnych układów blokowych” Magister matematyki – specjalność: metody numeryczne i programowanie. Dziekan Wydziału Zamiejscowego WSHiR w Obornikach. Konsultant Statystyczny IOR. Nagroda Parlamentu Studenckiego AE w kategorii „Wykładowca Roku” i w kategorii „Ćwiczeniowiec Roku” za rok 2008. Współudział w tworzeniu strategii rozwoju IOR przy zastosowaniu metody SWOT-TOWS. 
Ostatnia publikacja: „Metoda Promethee II jako innowacyjne narzędzie wspomagające procesy wyboru i zarządzania dostawcami”. Innowacje gospodarcze – wybrane aspekty ekonomiczne i prawne. Praca zbiorowa pod redakcją naukową prof. Ryszarda Kamińskiego, Poznań 2018.
Prowadzone dotychczas przedmioty na różnych uczelniach:
Matematyka (AE, AR, UAM), Statystyka (AE, AR, WSHiR), Informatyka (AE, AR, WSUS); Informatyka w zarządzaniu (UAM, WSUS, WSHiR, AWF), Badania operacyjne (WSL), Systemy informacyjne w zarządzaniu (UAM, AE), Logistyka (UAM, AE, WSUS, WSHiR), Metody Ilościowe w zarządzaniu jakością (AE- Studia Doktoranckie), Teoria i praktyka podejmowania decyzji (WSL, AWF), Bazy danych (ISP), Języki programowania (ISP), Systemy informacyjne (ISP), Logika dla prawników (WSUS), Ekologistyka (WSL). Heurystyka i prakseologia (WSUS). Zarządzanie inwestycjami (UAM), Zarządzanie ryzykiem (UAM). Promotor prac magisterskich na wydziale Towaroznawstwa AE z zakresu zastosowania metod ilościowych w zarządzaniu jakością. 

 

Starszy wykładowca. Dyplom architekta wnętrz ASP w Krakowie uzyskał w 1972 r. Autor projektów wnętrz w obiektach zabytkowych (Zamek w Pułtusku, pałace w Zakrzewie, Dębinie), bankowych, prywatnych. Twórca projektów terenów otwartych (Bulwary Nadwiślańskie we Włocławku), dekoracji plenerowych (Tor Regatowy Malta, Hala Arena).

Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju, adiunkt. Absolwent WNS UAM, doktor nauk humanistycznych – politolog. Stażysta Uniwersytetu T.G.Masaryka w Brnie, współpracownik ukraińskiej organizacji pozarządowej Majdan Zakordonnych Spraw w Kijowie. Autor publikacji z zakresu stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa oraz polityki wschodniej. W roku 2018 wydał książkę „Krym – znikający Półwysep” (Wydawnictwo Poznańskie) a w 2020 na rynku księgarskim ukaże się kolejna – „Rosja we krwi” (Wydawnictwo Czarne). Zainteresowania pozanaukowe: muzyka, sport, literatura piękna i popularnonaukowa.

Absolwentka kulturoznawstwa na UAM ze specjalizacją zarządzanie instytucjami kultury oraz łódzkiej szkoły filmowej na produkcji mediów cyfrowej. Zawodowo związana z biblioteką. Ponad 10 lat dyrektorka Biblioteki WSUS. Obecnie starszy kustosz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Entuzjastka sztuki, książek, filmów i nowych technologii.

 

Doktor nauk prawnych. Studia magisterskie odbył na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administarcji UAM w Poznaniu. Doktorat przygotował na  Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Posiada uprawnienia radcy prawnego (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu). Poza Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych pracuje także na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, w Instytucie Nauk Prawnych. Członek Zespołu badawczego do spraw gospodarki komunalnej. Specjalizacje naukowe: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo obrotu nieruchomościami.

Radca prawny, były starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, prowadzi własną kancelarię prawną specjalizującą się  w  problematyce działalności gospodarczej,  prawa budowlanego oraz ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami. Od dwóch lat świadczy obsługę prawną na rzecz jednego z największych związków międzygminnych w Polsce zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi.

Doktor nauk prawnych, mianowany urzędnik służby cywilnej. Absolwent licznych studiów podyplomowych. Ukończył m.in. studia podyplomowe: na Uniwersytecie Ekonomicznych w Poznaniu w zakresie gospodarki, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej; w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego       w Poznaniu i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej; Studium Prawa Europejskiego w Warszawie na kierunku Administracja Publiczna; na The Nottingham Trent University w Nottingham i w Wielkopolskiej Szkole Biznesu w Poznaniu w dziedzinie zarządzania w administracji publicznej oraz ukończył wyższy kursu obrony w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Legitymuje się dyplomem Ministra Skarbu Państwa dla członków rad nadzorczych   w spółkach Skarbu Państwa. Posiada Certyfikat ukończenia Szkolenia Liderów z tematyki „Rachunku kosztów w ZOZ” prowadzonego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w ramach projektu pt. „Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej-szkolenia    z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ”.
Uczestnik licznych szkoleń z zakresu ekonomicznych, finansowych i organizacyjno-prawnych aspektów zarządzania i funkcjonowania służby zdrowia, w tym m.in. takich jak: rachunek kosztów, kontrola NFZ, nowoczesne zarządzanie  w zakładach opieki zdrowotnej. Brał udział w sekcji eksperckiej organizowanej w ramach kongresu praktyków zarządzania w ochronie zdrowia, budżetowania w zakładach opieki zdrowotnej, ekonomicznych aspektów wdrożonych zmian w systemie opieki zdrowotnej.
Uczestnik również licznych szkoleń zorganizowanego przez Ministra-Szefa Służby Cywilnej w ramach Studium Zarządzania Strategicznego dla dyrektorów generalnych urzędów administracji rządowej w zakresie m.in.: planowania i zarządzania strategicznego dla organizacji publicznych, przywództwa dla wspólnego dobra, organizacji i zarządzania, procesu podejmowania decyzji, zachowania w organizacji, audytu i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych, procesów transformacji w administracji na przykładach administracji Izraela i Niemiec.
Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując m.in. w: resortowej służbie zdrowia, Ministerstwie Skarbu Państwa, Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzki w Poznaniu, Urzędzie Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Spółce Handlu Zagranicznego „Textilimpex” w Łodzi.
Brał udział, w charakterze eksperta wiodącego, w projekcie Ministerstwa Finansów pt. „Opracowanie bazy mierników dla poszczególnych funkcji, zadań i podzadań zamieszczonych w zadaniowym planie wydatków (budżet zadaniowy).

Magister prawa. Ukończyła dwie aplikacje – najpierw aplikację sędziowską zakończoną egzaminem sędziowskim, a następnie aplikację adwokacką zakończoną egzaminem adwokackim. Od 1985 roku wykonuje zawód adwokata.
Od roku akademickiego 2009 – 2010 prowadzi zajęcia dydaktyczne – wykłady i ćwiczenia z przedmiotu Prawo gospodarcze publiczne na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

Profesor sztuki. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, projektowaniem graficznym oraz wystawiennictwem. Autor wielu plakatów, znaków graficznych, identyfikacji wizualnych firm, wydarzeń, wystaw, festiwali, koncertów, okładek, a także szat graficznych książek, albumów, katalogów, czasopism oraz kalendarzy i ilustracji. Zajmował się także projektowaniem architektury wnętrz, wystawiennictwem oraz scenografią telewizyjną i teatralną, grafiką ekranową i projektowaniem kostiumów.
Zorganizował około 40 wystaw indywidualnych: m. innymi w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Koszalinie, Kołobrzegu, Pile, Szczecinku, Stargardzie, Gryficach, Trzebiatowie, Rydze, Burgas, Mikołajewsku, Schloss Bröllin, Greiswaldzie, Anklam, Sâo Paulo, Penkun, Lassan.
Uczestniczył w wielu wystawach, plenerach i sympozjach w kraju i zagranicą: Szczecin, Kraków Katowice, Warszawa, Bygoszcz, Przemyśl, Płock, Rostock, Berlin, Anklam, Midllesbrough, Claveland, Boston, Brande, Schwerin, Alytus, Bremenhaven, Düsseldorf, Neuzelle, Posidonia, St. Louis,, Świnoujście, Marianowo, Kilonia, Glückstadt, Daugai.
Laureat wielu nagród i wyróżnień, m. innymi: w konkursach na plakat, za najlepsze plakaty kwartału i roku KAW , 1969, 1970, 1974, 1875, 1977 , 1993, 2000, trzykrotnie ZŁOTY EXLIBRIS – za opracowania graficzne albumów, książek i ilustracji, 1984, 1985, trzykrotnie II nagrody przyznane przez Ogólnopolskie Forum Artystów, Krytyków i Naukowców za projekty: identyfikacji Osiedla Zachód w Koszalinie, projekt wioski komercyjnej i projekt deptaku w Połczynie – 1987,1988, 1989. l nagroda Wojewody Zachodniopomorskiego za zestaw rysunków o Szczecinie – 1993, I nagroda w zamkniętym konkursie na znak graficzny Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie – 1995 Nagroda Artystyczna miasta Szczecin – 2008.
W 1974 został powołany na stanowisko kierownika artystycznego Krajowej Agencji Wydawniczej w Szczecinie i pracowałem nieprzerwanie do 1991 roku.
W tym samym roku otrzymał nominację Ministra Kultury i Sztuki  na rzeczoznawcę w dziedzinie architektury wnętrz i grafiki użytkowej.
Pełnił wiele funkcji społecznych :
1987-1992 przewodniczący Rady Programowej BWA w Szczecinie
1994–1999 członek Rady Kultury przy prezydencie miasta Szczecin
1994–2000 członek Rady Programowej TVP Szczecin
1995-2005 członek zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Kultury
1994–1995 członek Zespołu Założycielskiego Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie
1998–2000 członek Komitetu Założycielskiego Akademii Sztuki w Szczecinie 2006 – 2007 kurator artystyczny Galerii Klubu 13 Muz w Szczecinie
2002 – 2019 kurator artystyczny Międzynarodowych Spotkań Artystów w Marianowie
2017 – 2020 współorganizator, kurator artystyczny i uczestnik XVII – XX Międzynarodowych Spotkań Artystów w Marianowie. W Spotkaniach uczestniczą artyści z Brazylii, Portugalii, Gruzji, Słowacji, Japonii Francji, Danii, Niemiec, Indii , Sycylii, Polski
2018 udział w wystawie „ Marianowska Droga Krzyżowa”, wystawy indywidualne: „Listy z prowincji” i „Moje klimaty” – Lassan, Niemcy
Opracowania graficzne katalogów, albumów, książek: Jerzy Bartłomiej Chimiak, Fascynacje i obsesje – rysunek , malarstwo, grafika, 2018, Plenery Golczewo – 2010 2017, studentów Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, 2018, Nasza Maria, diamentowy jubileusz humanistki i edytorki Marii Frankel, 2017, Zbigniew Smoczek, Ślady i okruszyny – notatki leśniczego, 2017, Labor et memoria, Jan Macholak, XLV lat w służbie archiwalnej, 2017.
Zrealizowanie XVIII i XIX i przygotowanie XX INTERNATIONAL WORKSHOP OF VISUAL ART. AND ARTISTS MEETING IN MARIANOWO połączonych z jubileuszowym SYMPOZJUM – 22 lipca 10 sierpnia 2019 r.
Stworzenie cyklu 40 akwarel i serii marianowskich rysunków. 2017 – 2018
Napisanie tekstów o twórczości Mariana Nyczki, Jerzego Bartłomieja Chimiaka, Ewy Rosiek – Buszko i innych.

Magister Sztuki/ kierunek: Wzornictwo/ specjalizacja: Projektowanie Ubioru w pracowni prof. Jana Finksteina/ 2004 rok. W 2019 r. rozpoczęła przewód doktorski na Wydziale Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii ASP we Wrocławiu, pod kierunkiem dr hab. Urszuli Smazy- Gralak. Wykładowca Pracowni Projektowania Ubioru pod kierunkiem prof. Zygmunta Laskowskiego.
Odpowiedzialna za: Prace Programowe studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia – prowadzenie zajęć/ ćwiczeń, opieka nad pracownią warsztatową, prezentacje/ pokazy dyplomowe /promotor prac dyplomowych I stopnia; Prace Polecone -wystawy pracowni na terenie uczelni i po za; konkursy- prowadzenie studentów; Targi Mody Poznań; Gale; współpraca z innymi instytucjami.
Swoje życie zawodowe dzieli pomiędzy działalność artystyczno-projektową i dydaktyczną. Pracę pedagogiczną rozpoczęła jako asystent w Pracowni Projektowania Ubioru, początkowo w macierzystej uczelni (6 lat), a następnie w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. W międzyczasie podejmowała prace o charakterze dydaktycznym w szkołach projektowo- zawodowych: Hogeschool voor de Kunsten (HKU) i Fashion School Poznań.
2006- OBECNIE/ WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH POZNAŃ
Wykładowca Pracowni Projektowania Ubioru pod kier. prof. Zygmunta Laskowskiego. Na koniec każdego roku akademickiego organizacja wystawy z przeglądu najciekawszych prac studentów w pracowni lub holu głównym WSUS. Współpraca z agencjami modelek, przygotowanie pokazów, prezentacji dyplomów, konkursów, działań ponadprogramowych zarówno na terenie uczelni jak i w przestrzeniach zewnętrznych. Promocja studentów i pracowni.

2019- OBECNIE/ Wykładowca przedmiotu- Wybrane zagadnienia z Historii Ubioru
Wykłady na II roku studiów I stopnia/ stacjonarne i niestacjonarne
2013- OBECNIE/ Opiekun pleneru malarskiego w Żerkowie, w różnych latach pod kierunkiem prof. Wojciecha Sadleya, prof. Andrzeja Macieja Łubowskiego
Organizacja przeglądów i wystaw poplenerowych w holu WSUS.
2018- OBECNIE/ Jury/ Szmaragdowy Guzik
– pomoc przy organizacji II i III edycji konkursu dla młodych projektantów Szkół Odzieżowych w Polsce. Organizator: absolwentka WSUS Joanna Przybyła; Leszno
2013-2011/ Erazmus
– ćwiczenia semestralne ze studentami z Portugalii i Turcji
– Object double Life- wykład i prezentacja własnych prac, Istanbul Aydin Uniwersity
WYSTAWY I PROMOCJA STUDENTÓW PRACOWNI PROJEKTOWANIA UBIORU WSUS (ostatnie 4 lata, wybrane):
2019- Organizacja pokazu mody absolwentów pracowni projektowania ubioru na Poznańskim Tygodniu Mody; -Organizatorka i kuratorka pokazu mody, absolwentów pracowni Projektowania Ubioru w ramach Nocy Muzeów, galeria SKALAR
2018- CARLO ROSSI REFRESH AWARDS WARSAW FASHION Konkurs: I miejsce, WARSAW FASHION UNIQUE BAAZAR Prezentacja finałowej kolekcji podczas Gali Wieczoru
2017- FASHION OFF KIELCE Konkurs: I nagroda
2016- Happening, kolekcja finałowa konkursu ‘’Złota Nitka’’ Łódź Young Fashion,
2015 – Pętla, Teatr Granda UAM
2010-2018/ FASHION SCHOOL – DWULETNIA SZKOŁA PROJEKTOWANIA I STYLIZACJI UBIORU Poznań
-Wykładowca i promotor prac dyplomowych przedmiotu Projektowanie Ubioru
– Od początku istnienia szkoły współautorka programu nauczania i doboru pracowni.
– Prace słuchaczy wielokrotnie były inspiracją do tematów konkursowych i prezentowane na różnych wystawach oraz pokazach promujących szkołę. Utrzymuję stały kontakt z Dyrektor Szkoły i większością moich dyplomantów.
2004-2006/ WYŻSZA SZKOŁA SZTUKI STOSOWANEJ ( WSSS)- SCHOLA POSNANIENSIS
Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 99
2002-2006/ PRACOWNIA PROJEKTOWANIA UBIORU
Przez dwa pierwsze lata asystent stażysta, później asystent Pracowni Projektowania Ubioru prof. Jana Finksteina.
Organizacja wystaw semestralnych i pokazów mody na terenie uczelni jak i poza.
2003/ Organizacja Gali Mody w Muzeum Narodowym z okazji 10- lecia Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu
2004-2006/ Asystent kursów mody Hogelschool vor de Kunsten (HKU) Utrecht- WSSS Poznań pod kierunkiem dr. Karel Bakker
2006/ dwumiesięczny staż w HKU Utrecht, na stanowisku asystenta Pracowni Ubioru pod kierunkiem dr. Karel Bakker
2005-2006/ Jury
– Konkurs Gryf Fashion Show w Szczecinie
2002-2006/ PRACOWNIA SCENOGRAFII
Asystent w działaniach przestrzenno – teatralnych o różnej skali oddziaływania, pod kierunkiem reżysera Romana Kordzińskiego
NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSTAWIENIA:
2004/współpraca
– Antyczność, interpretacja i realizacja projektów kostiumów studenckich pod opieką kostiumografki Barbary Ptak, Międzynarodowy Festiwal Malta Off
2003/ współpraca
– Ezopy, wykonanie i prezentacja makiety na podstawie spektaklu studenckiego w Prague Quadriennale of Scenography and Theater Architecture, wystawa dla WSSS Poznań
2002/ współpraca
-Teatr Edukacyjny, projekt i wykonanie oprawy plastycznej, scena teatralna Schola Posnaniensis
– Ezopy, projekt i realizacja kostiumów i dekoracji, Malta Off Poznań
– Musical, projekt i realizacja kostiumów do przedstawienia dyplomowego w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu

 

Wykładowca akademicki w Pracowni Witrażu oraz Pracowni Rysunku Wydziału Artystycznego. Autorka realizacji witraży w kamienicach i domach prywatnych oraz witraży okazjonalnych – np. śluby, komunie, rocznice, jak również witraży przedstawiających herby. Rokrocznie bierze udział w plenerach malarskich w Dusinie k. Gostynia, w  pracowni prof. Andrzeja Łubowskiego w charakterze asystenta. Od roku 2008 sprawuje opiekę dydaktyczną na corocznych plenerach malarskich studentów WSUS w Żerkowie. Odpowiada za organizację wystaw końcoworocznych pracowni witrażu oraz pracowni rysunku.

Wykładowca akademicki prowadzący takie zajęcia, jak: Perspektywa i aksonometria, Projektowanie wstępne, Budownictwo z elementami rysunku projektowego, Materiałoznawstwo.
Osiągnięcia:
1) Nominacja do konkursu na najlepszy dyplom z dziedzin projektowych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Konkurs im. Marii Dokowicz organizowany jest co roku przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, do konkursu nominowane są najlepsze dyplomy z poszczególnych Wydziałów. 13.11.2018 rok.
2) Wystawa dyplomu magisterskiego „Projekt nowych przestrzeni dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Centrum Promocji Mody przy Alejach Marcinkowskiego 28” w ramach Konkursu im. Marii Dokowicz – MTP Poznań (listopad 2018), Galeria UAP (czerwiec 2019) oraz Galeria Rondo Sztuki w Katowicach (czerwiec/lipiec 2019). Projekt nowych przestrzeni dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Centrum Promocji Mody przy Alejach Marcinkowskiego 28 zakłada rewitalizację zabytkowej kamienicy i powstanie nowego gmachu uczelni.
3) III Nagroda w Konkursie marki Deante – projekt wnętrza z wykorzystaniem produktów marki. Konkurs kierowany do architektów wnętrz, mający na celu stworzenie projektu wnętrza inspirowanego i wykorzystującego najnowsze produktu marki. listopad 2018 rok.
4) Projekt koncepcyjny, wizualizacyjny i wykonawczy elewacji budynku restauracji „Pod białą różą” – Słupca, ul. Poznańska. Projekt zakłada przebudowę i rewitalizację dawnego budynku hali produkcyjnej, zmiana funkcji budynku wymaga odpowiedniego opracowania elewacji nie zapominając równocześnie o dawnym charakterze budynku i lokalizacji w której jest on osadzony. wrzesień 2018 rok.
5) Projekt koncepcyjny, wizualizacyjny i wykonawczy sklepu z odzieżą dla żeglarzy i sportowców „Szopeneria” – Słomczyce koło Słupcy. Projekt zakłada przebudowę dawnego budynku poprodukcyjnego na sklep odzieżowy nie zatracając przemysłowego charakteru obiektu. Po dostosowaniu budynku i stworzeniu układów funkcyjnych wnętrz projektowane zostały ekspozycje produktów, zarówno wystawy witryn jak i poszczególnych stref wystawienniczych we wnętrzach. 2017/2018
6) Projekt koncepcyjny, wizualizacyjny i wykonawczy wnętrz hotelu – Kamienica Garskich – Wraszawa, Krakowskie Przedmieście 53. Projekt wnętrz we współpracy z biurem projektowym MP Projekt Malwina Pietrzak. Projekt zakłada aranżację wnętrz zabytkowej kamienicy na Krakowskim przedmieściu zmieniając funkcję budynku z mieszkalnej na hotelową. Z uwagi na historię obiektu w projekcie wnętrz uwzględnione zostały wszystkie wytyczne konserwatorskie oraz wprowadzone elementy korespondujące i podkreślające zabytkowy charakter miejsca. 2019.
7) Projekt wizualizacyjny wnętrz siedziby tymczasowej banku NBP – Warszawa, ul. Warecka. Projekt wizualizacyjny wnętrz we współpracy z biurem projektowym dr hab. Piotra Machowiaka. Projekt zakłada stworzenie tymczasowej siedziby banku w nowej przestrzeni biurowo-usługowej.
8) Publikacja projektu dyplomu magisterskiego „Projekt nowych przestrzeni dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Centrum Promocji Mody przy Alejach Marcinkowskiego 28”. Najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2018, Wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach; Redakcja: Weronika Kocela; ISBN 978-83-65825-35-3; Katowice; 2018.

Szczególny obszar zainteresowań twórczych stanowi budowanie relacji z zastanym kontekstem kulturowym i architektonicznym. Wiele projektów dotyczy wnętrz sakralnych, wnętrz w obiektach zabytkowych, wystaw problemowych dotykających zagadnień historycznych. Obok tych działań artystycznych i projektowych angażuje się w badania dotyczące kulturowych kontekstów architektury, stąd liczne wystąpienia na konferencjach i publikacje. Jak sama przyznaje: “Pedagogika jest dla mnie niezwykle ważnym obszarem działania nierozdzielnym od pozostałych. Angażuje i rozwija nie tylko dydaktyczne umiejętności, ale również wymaga nieustannej pracy twórczej, wymaga wsłuchiwania się w sposób percepcji świata i potrzeby artykułowania swoich wyobrażeń przez młodego człowieka. Wymaga bieżącego reagowania, uczestnictwa w procesie projektowym. Weryfikacji pomysłów w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. Edukacja – przy całej odpowiedzialności za młodych i za przekazywane wartości – daje wolność twórczą. Daje radość współtworzenia, budowania porozumienia miedzy pedagogiem a uczniem.”

Magister sztuki w zakresie komunikacji wizualnej, w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej Schola Posnaniensis. Aktualnie -wszczęty przewód doktorski w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie sztuki piękne na Uniwersytecie Rzeszowskim (planowana obrona – czerwiec 2020). Uczestniczył i wspomagał proces tworzenia/realizacji studenckich kreacji/prac z zakresu psychofizjologii widzenia i reżyserii barwy i przestrzeni w formie osobistego kontaktu z kilkoma setkami studentów przez ostatnie 6 lat. Dorobek dydaktyczny w postaci dokumentacji fotograficznej realizacji semestralnych.

Wystawy indywidualne:
2018
„Osobowości Kina”, XXV „Prowincjonalia”, Września
„Pogłosy światła”, Galeria GJB, Warszawa
„Z wnętrza lasu”, Wydział Leśny UP, Poznań
„Pobrzmienia”, Audio Video Show, Warszawa
„Historie światłoczułe”, Galeria Taśma, Poznań
2019
„Zwidy i mary”, XXIV „Prowincjonalia”, Września

Wystawy zbiorowe – 2019:
X Art Fresh Festival, Sheraton, Warszawa

Publikacje/katalogi z wystaw:
Pogłosy światła, Poznań 2018, ISBN 978-83-948218-0-7
Pobrzmienia, Poznań 2018, ISBN 978-83-948218-4-5
Historie światłoczułe, Poznań 2018, ISBN 978-83-948218-2-1
Z wnętrz lasu, Poznań 2018, ISBN 978-83-948218-1-4
Zwidy i mary, Poznań 2019, ISBN 978-83-948218-3-8

Profesor sztuki od 1993 roku. Dziekan Wydziału Artystycznego WSUS. W okresie pracy w poznańskiej PWSSP (później ASP i UAP) pełnił funkcję prorektora (przez 2 kadencje) oraz dziekana Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa (także 2 kadencje), z kolei przez 10 lat pełniłem funkcję kierownika Katedry Mebla. Był promotorem około 70 prac dyplomowych (magisterskich), w tym prac realizowanych we współpracy z przemysłem meblarskim. Główne zainteresowania to projektowanie wnętrz mieszkalnych, sakralnych, detali architektonicznych i małej architektury (kolejne realizacje dla Centrum Parafialnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Poznaniu i w Pile). Współpraca z przemysłem – Swarzędzkie Fabryki Mebli, Zakład Mebli Tapicerowanych w Lesznie Aster-Mebel, liczne projekty wdrożeniowe prezentowane na różnych wystawach o charakterze artystycznym i komercyjnym w kraju i za granicą, wystawy w galeriach ZPAP, w galerii Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, w Galerii Design we Wrocławiu, W latach 2005-2007 byłem wykonawcą projektu badawczego własnego pt. „Wykorzystanie materiałów kształtowanych na zimno w projektowaniu mebli” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
Uczestniczyłem w pracach konserwatorskich małej architektury sakralnej w klasztorze Dominikanek klauzurowych w Świętej Annie koło Przyrowa. Uczestniczył w pracach Państwowej Komisji Akredytacyjnej (W Gdańsku i w Łodzi) i in.
Coroczny udział w posiedzeniach Sądu Konkursowego „Złoty Medal MTP”. Coroczny udział w przygotowaniach i pokazach Arena Design. Autor artykułów w wydawnictwach UAP. Autor monografii – prof. Rajmund Hałas.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Srebrną Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej Gloria Artis.

Doktor nauk o zdrowiu oraz doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Dyrektor ds. rozwoju i zapewnienia jakości kształcenia w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych. Zajmuje się psychologią stosowaną w obszarze biznesu, rozwoju osobistego człowieka oraz edukacji. Drugim obszarem jego zainteresowań jest neuronauka w jej praktycznych wymiarach, wśród których należy wymienić przede wszystkim neuromarketing. Od lat prowadzi zajęcia na warszawskich i poznańskich uczelniach. Współpracownik i trener w ogólnopolskich firmach szkoleniowych. Sprawował wyższe funkcje menedżerskie w organizacjach oświatowych. Autor książek i artykułów poświęconych neuronauce i psychologii.

Doktor nauk technicznych, specjalizujący się w matematyce i statystyce. Prodziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej WSUS. Autor publikacji z zakresu zastosowania matematyki i statystyki w logistyce. Pasjonat żeglarstwa, posiadający stopień jachtowego sternika morskiego. Miłośnik muzyki, zwłaszcza blueas i swingu. Absolwent Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej w Poznaniu w klasie organy, członek Poznańskiego Chóru Kameralnego. 

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

Skip to content