Fundacja Wsus
Fundator: prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz (1942-2018)
Zarząd: dr Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda, prezes Fundacji, rektor WSUS

CELE:

Fundacja została powołana w następujących celach:

Powyższe cele adresowane są przede wszystkim do osób starszych, powyżej 60. roku życia. W tym celu Fundacja WSUS powołała do życia Senioralny Fundusz Stypendialny.

 

© All rights reserved

Skip to content