Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli
 • 270 h zajęć + 90 h praktyki zawodowej
 • 3 semestry – realizowane od października do października!

Studia adresowane są do osób, które ukończyły studia I stopnia, II stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiadają uprawnienia do nauczania pierwszego przedmiotu lub wybranego rodzaju zajęć.

Studia nadają uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 2. sierpnia 2019 roku.

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia wymogi ustawowe opisane w art. 160 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668). Studia podyplomowe dla nauczycieli umożliwiają uzyskanie kwalifikacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575, z późn. zm.).

Absolwenci studiów uzyskają uprawnienia i kompetencje do nauki przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa zgodnie z nową Podstawą Programową w zakresie: 

 • dydaktyki oraz metodyki nauczania przedmiotu,
 • treści programowych zgodnie z nową podstawą,
 • kształtowania wśród uczniów nawyków i opanowania zasad działania ratowniczego oraz udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku lub innych zagrożeń.

Czy wiesz, że…

 • dzięki skondensowanemu harmonogramowi zajęć ukończysz pełen program 3-semestralnych studiów w 13 miesięcy!
 
 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa
 • Podstawy bezpieczeństwa Państwa
 • Dydaktyka i metodyka nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych – instytucje, procedury, regulacje prawne
 • System obronności Rzeczypospolitej
 • Zagrożenia w czasie pokoju – źródła i przeciwdziałanie ich powstawaniu
 • Ochrona ludności – ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie
 • Pierwsza pomoc i jej udzielanie w nagłych wypadkach – ratownictwo medyczne
 • Substancje toksyczne – ich oznakowanie i zabezpieczenie
 • Źródła promieniowania jądrowego oraz inne zagrożenia w czasie konfliktów zbrojnych
 • Współpraca z różnymi podmiotami realizującymi zadania edukacyjne w obszarze bezpieczeństwa
 • Metody aktywizujące w nauczaniu
 • Planowanie dydaktyczne
 • Diagnostyka edukacyjna
 • Komunikacja społeczna
 • Seminarium dyplomowe
 • odpis dyplomu (z suplementem) wraz z kserokopią (obowiązuje tylko kandydatów na studia II stopnia i studia podyplomowe)
 • podanie na studia podyplomowe – POBIERZ
 • kwestionariusz osobowy – POBIERZ
 • kserokopia dowodu osobistego
 • 2 fotografie
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej w wysokości 100 zł na konto Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała Iwaszkiewicza. Nr rachunku: 77 1050 1520 1000 0022 5859 3322. Tytułem: opłata. Imię i nazwisko kandydata/ki
 •  

Wpisowe – 100 zł
Czesne:

 • całość jednorazowo: 2.900 zł
 • płatność w 2 ratach: 2 x 1490 zł

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content