Coaching systemowo-ericksonowski

 • Czas trwania: 2 semestry, 194 godziny dydaktyczne, 10 zjazdów weekendowych (średnio raz w miesiącu, sobota-niedziela).           
 • Całkowita opłata 3.950 zł (wpisowe 0 zł!)
 • Adresaci: studia podyplomowe adresowane są do absolwentów dowolnych studiów I lub II stopnia. Osoby będące dopiero w trakcie zdobywania dyplomu studiów I stopnia mogą podjąć kształcenie na kierunku – w charakterze studium.
 • Zaliczenie: przygotowanie programu rozwojowego zawierającego autorskie narzędzia oraz zaliczenie każdego z przedmiotów zgodnie z wymogami prowadzących.

Dr Milton H. Erickson uważał, że każdy człowiek posiada zasoby niezbędne do pokonywania przeciwności, a zadanie polega jedynie na tym, aby do nich dotrzeć. Przyjmując taką filozofię stworzył unikalną terapię, która zainspirowała szereg podejść psychologicznych wspierających ludzki rozwój. Należy do nich również coaching.

Metoda Miltona Ericksona jest ze swej natury systemowa, ponieważ traktuje człowieka w sposób całościowy, jako część większego systemu. Dlatego coaching systemowo-ericksonowski opiera się na dwóch filarach: rozwijania indywidualnego potencjału oraz systemowego ujęcia jednostek i organizacji, koncentrując się na rozwiązaniach możliwych do przełożenia na szerszy grunt. Studia podyplomowe z zakresu coachingu systemowo-ericksonowskiego wyposażą studentów w unikalne kompetencje psychologiczne, możliwe do wykorzystania w licznych kontekstach – od pracy czysto coachingowej poczynając, a na wspieraniu pracowników, zespołów i organizacji kończąc.

Dr Milton H. Erickson

Dla zainteresowanych - superwizja grupowa o wartości aż 12 punktów ICF

Czy wiesz, że…

 • niemal 90% firm uważa, że coaching może przynieść konkretne korzyści ich organizacjom, a 96% klientów coachingu skorzystałoby z niego ponownie (wg ICF Global)
 • coaching, inteligencja emocjonalna oraz inspirowanie innych to trzy najważniejsze kompetencje współczesnego lidera (wg „Building a coaching culture with millennial leaders”, 2017)
 • każda z firm z listy 500 Magazynu Fortune korzysta ze wsparcia coachów
 • wskaźnik ROI w przypadku firm, które skorzystały z coachingu wynosi aż 86% (wg danych ICF Global)

Specjalny moduł wprowadzający do pracy zdalnej!​

{

 1. Różne formy, różne możliwości i wybory w pracy zdalnej (dopasowanie). Motywacja i opór w pracy zdalnej
 2. Komunikacja naturalna vs komunikacja naturalna
 3. Ułatwianie pracy grup i zespołów (facylitacja) – budzenie interaktywności on-line
 4. Rady i triki w pracy on-line 
 • jedyny taki kierunek studiów w skali kraju
 • oryginalny, opracowany przez ekspertów program kształcenia
 • 80% praktyki, 20% teorii
 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach
 • zbiór narzędzi możliwy do wykorzystania w pracy z klientami indywidualnymi i organizacjami
 • treści oparte na danych naukowych i potwierdzone latami praktyki
 • unikalne połączenia nurtu systemowego z koncepcją Miltona Ericksona
 • coachowie
 • doradcy rozwojowi
 • mentorzy
 • trenerzy
 • szkoleniowcy
 • autorzy programów szkoleniowych
 • specjaliści od rozwoju kapitału ludzkiego w organizacjach
 • Moduł wprowadzający do pracy zdalnej
 • Coaching – fundamenty i historia
 • Team coaching i coaching grupowy
 • Milton Erickson – inspiracje biograficzne
 • Fundamenty podejścia systemowego
 • Fundamenty podejścia Ericksonowskiego
 • Genogram
 • Przypowieści Miltona Ericksona
 • Metafora i metody projekcyjne w coachingu
 • Systemowe ujęcie organizacji
 • Mentor-coaching w biznesie
 • Podejście narracyjne
 • Praca z parą
 • Psychologia komunikacji
 • Warsztat interpersonalny
 • Psychologia społeczna w praktyce
 • Podstawy mindfulness
 • Techniki budowania preferowanej przyszłości
 • Praca z wyjątkami i zasobami z przeszłości
 • Coachingowa praca ze stresem
 • Coaching w przeciwdziałaniu wypalenia zawodowego
 • Metody pracy z ciałem
 • Warsztat narzędziowy coacha
 • Prowadzenie sesji coachingowej

Mgr Hanna Caplewska – akredytowany coach International Coach Federation (w trakcie akredytacji PCC), dyrektor wielkopolskich struktur ICF w latach 2012-2016 oraz członek zarządu ICF w latach 2016-2017. Wykładowczyni akademicka, ekonomistka, menedżerka z wieloletnim doświadczeniem w pracy w obszarze marketingu i w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Posiada doświadczenie zawodowe z zakresu procesów coachingowych i warsztatów dla organizacji pozarządowych, firm handlowych i produkcyjnych, a także osób indywidualnych, bezrobotnych i niepełnosprawnych. Przeprowadziła ponad 1200 godzin coachingu indywidualnego, ponad 2700 godzin mentor coachingu i ponad 1000 godzin warsztatów i szkoleń. Współtwórczyni i właścicielka programu szkoleniowego dla coachów aprobowanego przez ICF Global – „Kluczowe kompetencje w praktyce profesjonalnego coacha (ACSTH)”. Specjalizuje się w coachingu biznesu i kariery. Pracuje w nurcie systemowym i ericksonowskim, w takich obszarach, jak  praca nad kompetencjami menedżerów, motywowanie pracowników indywidualnych i zespołów, praca z przekonaniami, wartościami, kreatywne poszukiwanie rozwiązań,  skuteczna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, planowanie ścieżki kariery, przygotowanie do zmiany zawodu, stanowiska.
Należy do International Coach Federation oraz Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Rozwoju Osobistego.
W ramach działalności trenerskiej zajmuje się szkoleniami i warsztatami z obszaru rozwijania umiejętności miękkich, kompetencji coachingowych, leadership’u oraz szeroko rozumianych kompetencji sprzedażowych.
Jako doradca biznesowy współtworzy podmioty ekonomii społecznej m. in. spółdzielnie socjalne, spółki non profit, przedsiębiorstwa przy fundacjach i stowarzyszeniach w subregionie pilskim.

Mgr Małgorzata Chełkowska-Dorna – absolwentka studiów magisterskich z zakresu ekonomii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza  oraz studiów magisterskich na kierunku doradztwo i coaching w Collegium Da Vinci. Ukończyła także studia podyplomowe z zarządzania kadrami w Wyższej Szkole Handlu i Usług oraz Szkołę Coachingu Grupowego i Zespołowego w Pracowni Novo. Właścicielka i twórca HR Ninja, HR Ninja Store, a także  Brain Solutions i Rewolucja  Akredytowany Coach ACC International Coach Federation. Certyfikowany Madiator VCC, Certyfikowany trener FRIS. Adiunkt w katedrze Coachingu i Zarządzania Collegium Da Vinci  w Poznaniu. Projektuje gry szkoleniowe dla biznesu w ramach marki HR Ninja s.c. Prowadzi procesy Assessment Center, a także reorganizuje systemy motywacji obniżając skutecznie rotację pracowników, m.in. dla takich firm, jak Volkswagen Group Polska, Grupa Krotoski-Cichy, Philips, Wydawnictwo Publicat, FX Partnerzy.
Laureatka Nagrody JM Rektora za wyróżniającą się pracę na rzecz uczelni. Prelegentka na konferencjach i wydarzeniach organizowanych przez Miasto Poznań, Młodzieżową Radę Miasta Poznania i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Pomysłodawca, a od 4 lat trener i koordynator szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów wielkopolskich placówek oświatowych organizowanych z ramienia Wydziału Oświaty w Poznaniu. Szkolenia realizowane są z zakresu wykorzystania coachingu w procesie grupowym jak i w zarządzaniu placówkami. 
Twórca cyklu spotkań coachingowych dla kobiet „Babki w proszku”. Projekt trwa już ponad 4 lata, a uczestniczyło w nim ponad 500 kobiet.

Dr Wojciech Laskowski –  filozof, językoznawca, trener umiejętności psychospołecznych, synergolog. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletni wykładowca poznańskich uczelni – Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Collegium Da Vinci, Uniwersytetu SWPS oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Badacz komunikacji oraz propagator nowej nauki o mikroekspresjach, jaką jest synergologia. Poza naukami o komunikacji, interesuje się terapią somatyczną, medytacją, pracą z ciałem. Podobnie jak Milton Erickson uważa, że ciało przekazuje wiele cennych informacji w procesie terapeutycznej i rozwojowej zmiany. Od ponad dekady prowadzi firmę szkoleniową „Eksplorator”.

Mgr Agnieszka Marlińska – psycholog, akredytowany coach International Coach Federation, członek ICF Global. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Polskiej Szkoły Clean Coachingu. Ukończyła liczne szkolenia rozwijające umiejętności: zarządzania innowacją, pracy z metaforami, biznesowych ustawień systemowych, psychologii zorientowanej na proces, standardów zarządzania wiekiem i Job-coachingu. Doskonali warsztat pod kierunkiem Dr Marylin Atkinson, założycielki Erickson College. Zrealizowała ponad 1.000 godzin sesji coachingowych zarówno indywidualnych jak i grupowych. Intensywnie pracuje nad rozwojem narzędzi coachingowych oraz etyką w coachingu. Jedna z prekursorek Clean Coachingu w Polsce. Zawodowo stosuje coaching systemowy i ericksonowski, metody clean coachingu i pracy z obrazami metaforycznymi. Wspiera dobre, polskie pomysły na biznes. Pomaga firmom rodzinnym, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) oraz osobom indywidualnym (w gabinecie rozwoju). Bierze udział w badaniach naukowych nad efektywnością wykorzystania metafory w coachingu oraz rozwoju kariery i biznesu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Założycielka i pomysłodawczyni platformy coachspace.com. Swą mocą i sercem wspiera akcję społeczną „Droga do Zmiany”. W ciągłym dążeniu do rozwoju – obecnie na ścieżce psychoterapeutycznej, w stałej superwizji w nurcie ericsonowskim. Kreatywnie tworzy narzędzia wspierające prowadzenie spotkań (Zmarzyciele.pl).

Dr Adam Zemełka – doktor nauk o zdrowiu oraz doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Ukończył studia z zakresu coachingu, socjoterapii, pedagogiki resocjalizacyjnej, a także historii i filologii klasycznej. Absolwent całościowego (podstawowego i zaawansowanego) szkolenia z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, inspirowanej podejściem Miltona Ericksona oraz szkoleń organizowanych przez Polski Instytut Ericksonowski. Ukończył także podyplomowe studium psychoterapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń psychicznych osób dorosłych. Współtwórca pierwszych w Polsce studiów dyplomowych z zakresu doradztwa i coachingu. Praktyk psychologii stosowanej w obszarach wsparcia, rozwoju jednostek i organizacji oraz marketingu. Autor książek i artykułów psychologicznych. Adiunkt w Collegium Civitas w Warszawie.

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.
Skip to content