Akademia trenera sprzedaży

 • Czas trwania: 2 semestry, 180 godzin dydaktycznych, 10 zjazdów weekendowych (sobota-niedziela, średnio raz w miesiącu).
 • Całkowita opłata: 3950 zł (wpisowe 0 zł!)
 • Adresaci: studia adresowane są do absolwentów studiów I lub II stopnia, przygotowujących się do zawodu trenera sprzedaży, handlowca, managera zespołów sprzedażowych oraz praktyków sprzedaży chcących podnieść swoje kompetencje w tym zakresie.
 • Zaliczenie: przygotowanie autorskich programów trenerskich oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów.

Spośród 500 największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej aż 1/4 stanowią firmy handlowe. Branża handlowa notuje roczny przyrost przekraczający systematycznie 20%. Dlatego nieustannie rośnie potrzeba na profesjonalnych trenerów sprzedaży. Akademia Trenera Sprzedaży stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie powiększającego się rynku, stanowiąc doskonałą propozycję dla wszystkich zainteresowanych zdobyciem wysokich kompetencji w tym zakresie lub też rozwinięciem kompetencji już posiadanych.

Trener sprzedaży jest ekspertem o umiejętnościach możliwych do wykorzystania w szeregu obszarów, gdzie liczy się wspieranie jednostek i zespołów w osiąganiu lepszych rezultatów. Studia podyplomowe na kierunku Akademia Trenera Sprzedaży przygotowane zostały w sposób komplementarny, łącząc zagadnienia z zakresu psychologii, perswazji, projektowania usług szkoleniowych i narzędzi transakcyjnych.

Czy wiesz, że…

 • średnie zarobki trenera sprzedaży wynoszą 7.712 zł (wg egospodarka.pl)?

 • unikalne studia bazujące na międzynarodowych i krajowych programach kształcenia trenerów sprzedaży
 • najnowsza wiedza o wywieraniu wpływu i perswazji w handlu
 • studia o profilu praktycznym wyposażające słuchaczy w konkretne umiejętności
 • oryginalny, opracowany przez ekspertów program kształcenia
 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach, reprezentantów przedsiębiorstw polskich i zagranicznych
 • możliwość opracowania własnych projektów treningowych przez studentów pod bezpośrednią opieką wykładowców

 

 1. Podstawy psychologii
 2. Budowanie relacji z grupą z elementami wystąpień publicznych
 3. Coaching i mentoring w pracy trenera
 4. Facylitacja zespołów sprzedażowych
 5. Metody analizy potrzeb szkoleniowych i pomiaru skuteczności szkoleń
 6. Motywowanie, wspieranie i wyznaczanie celów dla zespołów sprzedażowych
 7. Narzędzia i gry szkoleniowe
 8. Negocjacje handlowe i zawieranie kontraktów
 9. Neuronauka w sprzedaży i marketingu
 10. Nowoczesne narzędzia komunikacji trenera
 11. Podstawowe techniki sprzedaży i prezentacji produktów/usług
 12. Procesy grupowe i zespołowe
 13. Projektowanie i prowadzenie warsztatu szkoleniowego
 14. Psychologia sprzedaży
 15. Samorozwój i superwizja w pracy trenera
 16. Sytuacje trudne z kontrahentami i partnerami handlowymi
 17. Techniki radzenia sobie ze stresem
 18. Wizerunek i reguły w pracy trenera

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content