Sza­now­ni Pań­stwo, OIRP w Po­zna­niu włą­cza się w or­ga­ni­za­cję po­mo­cy praw­nej dla oby­wa­te­li Ukra­iny.

Пані та Панове, OIРП у Познані приєднується до організацією правової допомоги громадянам України.

Sza­now­ni Pań­stwo,

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu włą­cza się w or­ga­ni­za­cję po­mo­cy praw­nej dla oby­wa­te­li Ukra­iny.

Пані та Панове,

Окружна Палата Юридичних Консультів у Познані приєднується до організацією правової допомоги громадянам України.

 

https://www.poznan.oirp.pl/

Wersja-po-polsku

Wersja-po-ukraińsku

Wersja-po-angielsku

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content