Za nami pierwsze, stacjonarne posiedzenie Rady Przedsiębiorczości WSUS

Za nami pierwsze, stacjonarne posiedzenie Rady Przedsiębiorczości WSUS. Członkowie Rady dyskutowali nad współpracą środowiska biznesowego i akademickiego, aby zapewnić wysoką jakość kształcenia dostosowaną do potrzeb rynkowych.

Rada została powołana z inicjatywy JM Rektor WSUS dr Aleksandry Iwaszkiewicz-Wody w dniu 17 września 2018 roku, jako ciało doradcze Rektora. Jej zadaniem jest włączanie środowiska zewnętrznego w tworzenie koncepcji kształcenia. Współpraca ludzi nauki i przedsiębiorców jest źródłem innowacji i inspiracji dla wytyczania nowych celów naukowych i praktycznych w działalności Uczelni.

https://wsus.pl/rada-przedsiebiorczosci/

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content