Praca Uczelni do 30 września

 

Zgodnie z zarządzeniem Rektora z dnia 25. maja 2020:

§ 1
Organizacja roku akademickiego 2019/2020 jest zgodna z kalendarzem roku akademickiego.
§2
1 .Od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. zajęcia w dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych są w całości prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy wykorzystaniu oprogramowania zapewniającego interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia (kształcenie zdalne). Po uzyskaniu zgody dziekana wykładowca akademicki, w uzasadnionym przypadku może przeprowadzić zajęcia, egzaminy, zaliczenia w tradycyjny sposób
2.Zajęcia dla studentów ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, ostatniego roku studiów drugiego stopnia oraz ostatniego roku jednolitych studiów magisterskich mogą obywać się w tradycyjny sposób, zaleca się prowadzenie zajęć zdalnych.
-zajęcia które nie mogą być realizowane w trybie kształcenia zdalnego, w szczególności zajęć związanych z dostępem do infrastruktury uczelni odbywają sposób tradycyjny.
3. W zakresie niezbędnym, przywraca się bezpośrednią obsługę studentów w Dziekanacie.
4. Po zweryfikowaniu przez dziekana zasadności przeprowadzania oraz wymiaru praktyk studenckich zezwala się na ich odbywanie ze szczególnym uwzględnieniem postanowień § 6.

Zobacz pełny tekst Zarządzenia Rektora WSUS z 25.05.2020

© All rights reserved

Skip to content