Rozrastamy się!

Powstaje Wydział Zarządzania w Poznaniu

 

Mimo wyzwań, jakie stawia przed każdym z nas nowa, dotknięta epidemią rzeczywistość, nie zamierzamy zwalniać tempa. Dlatego z radością pragniemy poinformować, że nasza Uczelnia się rozrasta. Decyzją Pani Rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza powstaje trzeci wydział na naszej Uczelni – Wydział Zarządzania. W kształceniu w tym zakresie mamy chlubne tradycje.

11 września 1997 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej, Ośrodek Badań Rynku Sztuki Współczesnej Sp. z o. o. jako organ założycielski uzyskał zgodę na utworzenie uczelni niepublicznej, którą była Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych oraz prowadzenie kierunku studiów pierwszego stopnia „Zarządzanie i marketing”. Od samego początku kierunek ten cieszył się dużym zainteresowaniem – w ramach pierwszego naboru studia rozpoczęło blisko 200 osób, z kolei w ostatnim naborze przyjętych zostało blisko 100 kandydatów. Łącznie, w ciągu równo 20 lat istnienia kierunku studiowało na nim blisko 5000 osób. Co istotne, według raportu przygotowanego przez Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych z 2017 roku, absolwenci kierunku „Zarządzanie” w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych zajęli drugie miejsce pod względem zarobków spośród absolwentów analogicznego kierunku na innych uczelniach niepublicznych w Wielkopolsce oraz szóste miejsce, gdyby wziąć pod uwagę zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne. Warto dodać, że pierwsze miejsce wśród absolwentów uczelni niepublicznych oraz piąte biorąc pod uwagę wszystkie uczelnie, zajęli również  absolwenci WSUS (kierunek „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna”). Możemy więc z dumą podkreślić, że jako Uczelnia mamy wieloletnie tradycje w kształceniu na kierunku „Zarządzanie”, a nasi absolwenci plasują się w czołówce najlepiej radzących sobie na rynku pracy po ukończeniu studiów. Jest to dla nas powód do dumy oraz zachęta, by powrócić do kształcenia w tym zakresie, czerpiąc z doświadczenia oraz otwierając się na nowe perspektywy.

Celem kształcenia na kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym z zakresu zarządzania jest profesjonalne przygotowanie studentów do pracy w takich miejscach, jak działy przedsiębiorstw zajmujące się usługami, marketingiem, handlem, produkcją, organy administracji publicznej, agencje konsultingowe, szkoleniowe, HR-owe, firmy reklamowe, marketingowe, instytucje finansowe i wszelkie organizacje, w których przydatne okazać się mogą kompetencje menedżerskie, poszerzone o wiedzę i umiejętności z wybranej ścieżki specjalnościowej (prawnej, psychologicznej, związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi).

W ramach studiów na kierunku „Zarządzanie” studenci będą mieli do wyboru jedną z trzech specjalności:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • prawo w biznesie
 • psychologia w biznesie

Studenci, którzy wybiorą specjalność „Zarządzanie zasobami ludzkimi”:

 • poznają istotę i wartość zasobów ludzkich jako najcenniejszego kapitału przedsiębiorstwa,
 • będą świadomi współczesnych wyzwań rynku pracy oraz możliwości wynikających z jego dynamiki,
 • nauczą się prowadzić proces rekrutacji i selekcji z wykorzystaniem nowoczesnych metod,
 • będą potrafili wykorzystywać aktualne założenia psychologii pracy i organizacji w praktyce zawodowej,
 • zostaną wyposażeni w narzędzia przeprowadzania ocen pracowniczych z  uwzględnieniem ograniczeń i zagrożeń towarzyszących tej procedurze,
 • zdobędą umiejętności prowadzenia profesjonalnego doradztwa personalnego,
 • poznają strategie samorozwoju oraz rozwiną własne zdolności interpersonalne.

Studenci, którzy wybiorą specjalność „Prawo w biznesie”:

 • będą dysponowali ugruntowaną wiedzą na temat państwa i prawa,
 • poznają zapisy oraz praktykę stosowania publicznego prawa gospodarczego,
 • będą sprawnie posługiwali się prawem administracyjnym w kontekstach biznesowych,
 • zostaną wyposażeni w wiedzę z zakresu aktualnych przepisów dotyczących stawek podatkowych oraz prawa podatkowego,
 • zdobędą umiejętności w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego pracownika,
 • poznają strategie samorozwoju oraz rozwiną własne zdolności interpersonalne,
 • poznają prawo Unii Europejskiej oraz konteksty jego obowiązywania w działalności gospodarczej.

Studenci, którzy wybiorą specjalność „Psychologia w biznesie”:

 • poznają psychologiczne podłoże różnic indywidualnych, dające lepsze rozumienie różnorodności osobowości pracowników w organizacji,
 • zostaną wyposażeni w umiejętność stosowania technik redukcji stresu oraz kształtowania równowagi między życiem osobistym a zawodowym (work-life balance),
 • poznają strategie samorozwoju oraz rozwiną własne zdolności interpersonalne,
 • zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii emocji i motywacji ze szczególnym uwzględnieniem kontekstów zawodowych,
 • zostaną wyposażeni w wiedzę z zakresu psychologii zachowań konsumenckich – niezbędną w działaniach marketingowych i reklamowych,
 • będą potrafili pracować z zespołami w ramach aktywności integracyjnych, rozwojowych i kreatywnych,
 • poznają psychologiczne koncepcje przywództwa oraz narzędzia pracy z liderami.

______

Rekrutacja już wkrótce!

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content