Studencie! Skorzystaj z zasobów on-line Biblioteki WSUS

 

Drodzy Studenci!
Biblioteka WSUS zaprasza Was do korzystania z darmowych baz tekstowych. To świetna okazja do zapoznania się z treścią publikowanych w nich treści bez konieczności wizyty w bibliotece i do tego o dowolnej porze.

1. Pełnotekstowe czasopisma humanistyczne – baza pełnotekstowej zawartości polskich czasopism naukowych z zakresu humanistyki i innych nauk społecznych.

2. Federacja Bibliotek Cyfrowych – zbiory polskich instytucji kultury on-line. Baza liczy ponad 6,7 miliona obiektów

3. Internetowa Biblioteka Wzornictwa – zbiór publikacji, artykułów, fotografii, prezentacji  multimedialnych dotyczących design dostępny bezpłatnie. Zbiory przydadzą się nie tylko studentom, ale też przedstawicielom branż kreatywnych, menedżerom produktów, ekspertom oraz wszystkim miłośnikom wzornictwa.

4. Encyklopedia Britannica – zawiera pełny tekst encyklopedii oraz artykuły z 80. gazet i czasopism, a także odnośniki do powiązanych tematycznie stron WWW.

5.  Europeana – baza dostępu do zbiorów i katalogów bibliotek, archiwów i muzeów w całej Europie, która umożliwia użytkownikom znalezienie cyfrowych dzieł kultury udostępnionych przez organizacje kulturalne w całej Unii Europejskiej.

6. Biblioteka Otwartej Nauki – polskie otwarte publikacje naukowe z dziedzin nauk humanistycznych.

7. Biblioteka Kórnicka – wykaz komputerowych baz danych tworzących elektroniczne katalogi  poszczególnych typów zbiorów Biblioteki.

8. Repozytorium AMUR – Adam Mickiewicz University Repository jest repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem repozytorium jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na UAM.

9. Czasopisma ze zbiorów polskich instytucji kultury i nauki – m.in. czasopisma polskie, niemieckie 19-20 wieku.

10. World Digital Library (Międzynarodowa biblioteka cyfrowa) – treści nieanglojęzyczne oraz treści spoza obszaru kultury zachodniej. Materiały umieszczane na stronach biblioteki są darmowe i są dostępne w wielu językach. Wśród nich znajdują się manuskrypty, mapy, rzadkie książki, zapisy nutowe, nagrania, filmy,  fotografie, szkice architektoniczne i inne znaczące kulturowo materiały.

11. ARTCHIVE (encyklopedia sztuki) – portal o rynku sztuki.

12. EBSCO i LEGALIS:

  • Nasza Uczelnia zaprasza do zdalnego korzystania z dostępu do Systemu Informacji Prawnej Legalis. Dostęp, w tej konfiguracji, możliwy jest do końca kwietnia br.
  • Aby otrzymać dane do logowania prosimy kontaktować sie z p. Hanna Łobzą, podając nr albumu, kierunek, rok i tryb studiów: biblioteka@wsus.poznan.pl
  • Zachęcamy Państwa również do korzystania z baz EBSCO w dostępie zdalnym, z komputerów domowych oraz urządzeń mobilnych. Tryb uzyskania dostępu jest taki sam jak przedstawiony powyżej.
  • Dostęp zdalny do baz EBSCO będzie ważny do 31 marca 2021 roku.

© All rights reserved

Skip to content