Menu

Aktualizacja informacji związanych z wpływem sytuacji epidemicznej na pracę Uczelni

 

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 w Polsce, mamy dla naszej Społeczności trzy podstawowe informacje:
1. Ważność legitymacji zostaje automatycznie przedłużona do końca maja br.
2. Osobom, które miały przedłużoną sesję lub termin przystąpienia do warunkowego zaliczenia  semestru – automatycznie termin ten zostaje odroczony do momentu, aż będziemy mogli powrócić do nauczania w siedzibie WSUS.
3. Tryb zdalny zajęć zostaje przedłużony do 31. marca. Wprowadza się także szereg innych zmian, o czym w Zarządzaniu Rektora poniżej.

Rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza wydaje komunikat o brzmieniu:

W trosce o zdrowie studentów, wykładowców i pracowników, Rektor wprowadził zarządzenie o przejściu na prowadzenie zajęć zdalnych.
Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji Rektor przedłuża:
  • zawieszenie do 10 kwietnia 2020 r. wykładów i zajęć dla studentów, odbywanych w Szkole;
  • odwołuje do 10 kwietnia 2020 r. wydarzenia o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, i innych);
  • zawiesza do 10 kwietnia 2020 r. służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników i studentów;
  • wstrzymuje do 10 kwietnia 2020 r. udostępnianie zbiorów biblioteki;
  • czasowo zawiesza dyżury w Szkole w dniach 20., 21., 26., 27. i 28. marca oraz 2., 3., 9. i 10. kwietnia 2020 roku.
Rektor rekomenduje w dalszym ciągu śledzenie:
  • strony Głównego Inspektora Sanitarnego
  • Komunikatów bieżących WSUS

Pobierz pełną treść Zarządzenia