Prof. Yasuyuki Saegusa z wykładem na WSUS

 

9. października 2019 r. naszą Uczelnię odwiedził Prof. Yasuiuki Saegusa z Uniwersytetu Sojo, by wygłosić wykład poświęcony mandze. Prof. Saegusa artystycznie i naukowo zajmuje się tym właśnie obszarem sztuki japońskiej, która od lat cieszy się rosnącą popularnością w krajach Zachodu.
Przy okazji wizyty podpisane zostało porozumienie o współpracy między Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych a Uniwersytetem Sojo. Naszą Uczelnię reprezentowali: Pani Rektor dr Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda oraz Pan Prorektor Prof. dr hab. Arkadiusz Marcinkowski.
Już wkrótce pierwsze owoce naszego partnerstwa! 

© All rights reserved

Skip to content