GOAP nowym partnerem naszej Uczelni

11 września 2019 roku Prorektor WSUS Prof. dr Tomasz Lewandowski podpisał w imieniu naszej Uczelni porozumienie o partnerstwie ze Związkiem Międzygminnym “Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Związek reprezentował jego dyrektor Dr Andrzej Springer oraz wicedyrektor Pan Wiesław Wojdyła.

Skip to content