Wspomnienie o JM Rektorze Prof. Michale Iwaszkiewiczu

24 lipca minął rok od śmierci profesora Michała Iwaszkiewicza, twórcy i rektora Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych i konsula honorowego Estonii w Poznaniu. Zmarł po długiej chorobie w wieku 75 lat.
Dziś uczelnia, którą założył nosi jego imię, a na jej frontonie widnieje tablica pamiątkowa. Jest nowoczesną placówką dydaktyczną kształcąca specjalistów w wielu specjalnościach.
Michał Iwaszkiewicz urodził się 29 sierpnia 1942 roku w Warszawie, ale całe swoje życie związał z Poznaniem. Był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Poznaniu. Tuż po studiach był stypendystą paryskiej Sorbony. W roku 1976 odbył staż na Wydziale Prawa i Nauk Ekonomicznych w Grenoble. Na jego stosunek do życia ogromny wpływ miał poważny wypadek, jakiemu uległ w roku 1978 i związana z nim czteroletnia rekonwalescencja.
Przez wiele lat wykładał w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, ale był także wykładowcą Akademii Muzycznej w Poznaniu. W 1985 roku powołał Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej, a na początku lat 90. założył Studium Menedżerów Kultury, które w roku 1997 zostało przekształcone w Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych, którą kierował do końca swoich dni.
WSUS przygotowuje specjalistów w wielu dziedzinach aktywności społecznej i kulturalnej, menedżerów i artystów zdolnych do zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami użyteczności publicznej w warunkach gospodarki rynkowej.
Oferta edukacyjna uczelni nie ogranicza się tylko do ludzi młodych, ale kierowana jest do wszystkich grup wiekowych w uznaniu wartości kształcenia i pogłębiania wiedzy przez całe życie i karierę zawodową. Ogromną wagę profesor Michał Iwaszkiewicz przywiązywał do kontaktów z mediami. Jego rozmowy dotyczące dobrych obyczajów ukazywały się najpierw na łamach „Gazety Poznańskiej”, a potem „Głosu Wielkopolskiego”. Z czasem zebrane zostały w książkach „Poradnik dobrych obyczajów profesora Michała Iwaszkiewicza” oraz „Szkoła Dobrych Manier Michała Iwaszkiewicza”. Iwaszkiewicz był także m.in. autorem książek „Marketing a rynek sztuki współczesnej”, podręcznika „Menedżer kultury” oraz „Państwo a gwarancje rozwoju kultury w Polsce”.
W 1992 roku profesor Michał Iwaszkiewicz zainicjował wydawanie miesięcznika „Pegaz Poznański” i był przewodniczącym jego Rady Programowej, a w latach 1996-98 zasiadał w Wielkopolskiej Radzie Biznesu. Był także członkiem Rady Naukowej Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk, Rady Programowej Instytutu Dziennikarstwa Prasy Polskiej i Rady Naukowej Centrum Badań Interdyscyplinarnych.
Od roku 2005 był konsulem honorowym Estonii w Poznaniu. Działał na rzecz zbliżenia pomiędzy obu krajami i popularyzacji wiedzy o Estonii. Przez wiele lat w ramach Centrum Doskonalenia Kadr Kierowniczych Ministerstwa Handlu Zagranicznego współpracował z ambasadorem Edwardem Pietkiewiczem w zakresie protokołu dyplomatycznego.
Długoletni współpracownik profesora Michała Iwaszkiewicza, kulturoznawca, prof. Jan Grad z Uniwersytetu Adama Mickiewicza wspomina: – Poznaliśmy się w roku 1980 roku. Michał Iwaszkiewicz wykładał wtedy w Instytucie Kulturoznawstwa UAM ekonomikę w instytucjach kultury, politykę kulturalną i marketing w kulturze. Był znakomitym wykładowcą, potrafił zajmująco opowiadać o ekonomice kultury i marketingu w kulturze, a treści, które przekazywał pełne były anegdot. W 1998 roku założone na początku lat 90. przez profesora Michała Iwaszkiewicza Studium Menedżerów Kultury zostało przekształcone w Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych. Byłem jej pierwszym dziekanem. Wspólnie układaliśmy program dla kierunku zarządzanie i marketing. Był sprawnym organizatorem, dzięki czemu szkoła mogła się rozwijać.

za: „Głos Wielkopolski”, gloswielkopolski.pl (24.08.2019)

© All rights reserved

Skip to content