Współpraca WSUS z japońskimi artystami

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych nawiązała współpracę z japońską grupą artystyczną A21 z Osaki, której członkowie gościli w Poznaniu z okazji 100-lecia stosunków dyplomatycznych Polski i Japonii. W imieniu Uczelni porozumienie podpisała Pani Rektor Dr Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda, artystów z Osaki reprezentował z kolei Prezes Grupy, Prof. Tomio Matsuda. Dzięki zawartemu porozumieniu studenci WSUS będą mogli odbyć wyjazdy studyjne do Osaki, z kolei studenci z Osaki odwiedzą w ramach współpracy Poznań.

Na zdjęciu od lewej: Prorektor WSUS Prof. Arkadiusz Marcinkowski, Prof. Tomio Matsuda oraz Pani Rektor Dr Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda.

© All rights reserved

Skip to content