Magazyn ARTLUK bezpłatnie dla Studentów WSUS
Na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym ARTES studenci Wydziału Artystycznego uzyskali bezpłatny dostęp do czasopisma ARTLUK.
ARTLUK2

Kwartalnik „Artluk" to pismo informacyjne i opiniotwórcze, przedstawiające problemy sztuki współczesnej w kontekście przemian społecznych i kulturowych jakie mają miejsce w Polsce i na świecie.

Jak przekonuje Redakcja – Naszym nadrzędnym celem jest promowanie otwartości i tolerancji. Nie preferujemy żadnej opcji ideologicznej, ale staramy się, aby sztuka przedstawiana w naszym czasopiśmie przede wszystkim prezentowała wysoki poziom artystyczny. Choć głównym
tematem są sztuki wizualne, to przestawiamy je w relacjach z innymi dziedzinami sztuki jak muzyka, balet czy film w nawiązaniu do
wielowiekowej tradycji naszej kultury. „Artluk” to pismo redagowane przez krytyków, historyków sztuki jak i artystów. Prezentujemy
sztukę twórców dojrzałych jak i młodych. Staramy się zdobywać do współpracy młodych krytyków, którzy coraz liczniej publikują
swoje teksty na łamach naszego kwartalnika. Ważnym elementem w wydawaniu „Artluka” jest jego strona edytorska.

© All rights reserved

STRONY WWW AD-SITE 2.0

Skip to content