Ludzie
Do wykładowców Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych należy wiele wybitnych osobistości świata nauki. Wśród nich są przedstawiciele innych ośrodków akademickich, w tym: Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu czy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz innych uczelni. Dewiza „Wiedza i Umiejętności” oznacza, iż kadra Szkoły jest systematycznie rozbudowywana poprzez współpracę z wybitnymi praktykami – w tym pracownikami agend rządowych, urzędów centralnych, redaktorami naczelnymi telewizji, radia, prasy i mediów elektronicznych, znanymi menedżerami kultury, prawnikami oraz menedżerami agencji promocji i reklamy.

WYKŁADOWCY

 • prof. dr hab. Grzegorz Banaszak
 • prof. dr hab. Andrzej Banachowicz
 • prof. dr hab. Włodzimierz Dudkowiak
 • prof. dr hab. Bartłomiej Golka
 • prof. dr hab. Artur Jazdon
 • prof. dr hab. Ryszard Kamiński
 • prof. dr hab. Lesław Kański
 • prof. dr hab. Zygmunt Laskowski
 • prof. dr hab. Arkadiusz Marcinkowski
 • prof. dr hab. Eugeniusz Matejko
 • prof. dr hab. Zdzisław Niedbała
 • prof. dr hab. Piotr Nowak
 • prof. dr hab. Grzegorz Nowicki
 • prof. dr hab. Witold Przymuszała
 • prof. dr hab. Wojciech Sadley
 • prof. dr hab. Weronika Węclawska-Lipowicz
 • prof. dr hab. Janusz Wiśniewski
 • prof. dr hab. Władysław Wróblewski
 • prof. dr hab. Barbara Wysocka
 • dr Marek Chojnacki, prof. WSUS
 • dr Grzegorz Czeszak, prof. WSUS
 • dr Włodzimierz Groblewski, prof. WSUS
 • dr Zbigniew Grochal, prof. WSUS
 • dr Ryszard Hayn, prof. WSUS
 • dr Jolanta Hajdasz, prof. WSUS
 • dr Konrad Juściński, prof. WSUS
 • dr Wiesław Kot, prof. WSUS
 • dr Tomasz Lewandowski, prof. WSUS
 • dr Paweł Łubowski, prof. WSUS
 • dr Andrzej Zielonacki, prof. WSUS
 • dr hab. Dariusz Kuźma
 • doc. dr Maciej Ziemkowski
 • dr Piotr Binas
 • dr Aldona Chachlikowska
 • dr Emilia Cieśla
 • dr Anna Czarnecka
 • dr Marcin Drobnik
 • dr Jarema Drozdowicz
 • dr Maciej Gołębiowski
 • dr Bartosz Hordecki
 • dr Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda
 • dr Jędrzej Jakubowicz
 • dr Agnieszka Kaczmarek
 • dr Wojciech Kubiak
 • dr Andrzej Kurowski
 • dr Marta Maj
 • dr Teresa Majtas
 • dr Jerzy Mikosz
 • dr Robert Ostafiński-Bodler
 • dr Andrzej Podleśny
 • dr Małgorzata Ratajczak
 • dr Marcin Rachwał
 • dr Paweł Semmler
 • dr Zbigniew Serafin
 • dr Walerian Szymański
 • dr Maciej Urbański
 • dr Magdalena Wegner–Jezierska
 • dr Adam Zemełka
 • mgr Mchał Bartkowiak
 • mgr Katarzyna Dutkiewicz
 • mgr Iwona Elbanowska
 • mgr Eliza Ferszt-Majcherek
 • mgr Tomasz Gajdziński
 • mgr Jędrzej Górski
 • mgr inż. Anna Masztalska
 • mgr Jerzy Jakubowski
 • mgr Paulina Jankowska
 • mgr Dariusz Jaworski
 • mgr Jadwiga Jotejko
 • mgr Katarzyna Kamińska
 • mgr Jacek Kasprzycki
 • mgr Marian Kossowski
 • mgr Marzena Kubiak
 • mgr Jarosław Lebiedź
 • mgr Kamila Lewandowska
 • mgr Justyna Łopaczyk
 • mgr Jerzy Maćkowiak
 • mgr Alicja Małasiak
 • mgr Piotr Marcinkowski
 • mgr Wojciech Matuszak
 • mgr Robert Matuszewski
 • mgr Michał Pułaczewski
 • mgr Zuzanna Pawlicka
 • mgr Marek Rackiewicz
 • mgr Wawrzyniec Reichstein
 • mgr Tomasz Rydel
 • mgr Magdalena Słocińska
 • mgr Mikołaj Stankowski
 • mgr Ewa Staszak
 • mgr Bożena Stradowska
 • mgr Renata Szymczak-Kondrat
 • mgr Agnieszka Świderska-Cieśla
 • mgr Monika Tymicka
 • mgr Aleksandra Waligóra
 • mgr Grażyna Walter
 • mgr Michał Woźniak
 • red. Katarzyna Janyska-Cyris
 • red. Andrzej Piechocki
 • mgr Marcin Waszak
 • mgr inż. arch. Katarzyna Ksycka
 • mgr Katarzyna Dutkiewicz
 • mgr Marzena Kubiak
 • mgr Jacek Kasprzycki