Aktualności WSUS

Obrony prac dyplomowych na WA

Autorską interpretację kart atutowych tarota zaproponował Jakub Bogucki. Projekty te są pracą praktyczną na poziomie licencjackim przygotowaną pod kierunkiem profesora Grzegorza Nowickiego. Jak pisze Autor interpretacje kart to „próba pokazania własnego dyskomfortu związanego z możliwością przewidywania przyszłych wydarzeń”.

Obrony prac dyplomowych na WA

Przedstawiamy dwa projekty kościołów, które powstały w pracowni projektowania wnętrz pod kierunkiem profesora Eugeniusza Matejko. To praca dyplomowa magisterska Pauliny Marciniak oraz praca dyplomowa licencjacka  Damiana Jastrzębskiego.

Wystawa w holu Szkoły

W holu Uczelni można zobaczyć prace Tomasza Dąbrowskiego, absolwenta studiów magisterskich na kierunku Wzornictwo.  Autor przygotował cykl prac nawiązujących do tradycji Polskiej Szkoły Plakatu. Na kolejnych pracach pojawiają się odniesienia  do 7 grzechów głównych: pychy, chciwości, nieczystości, zazdrości, obżarstwa, gniewu i lenistwa. Praca powstała pod kierunkiem profesora Grzegorza Nowickiego w pracowni projektowania komunikatu graficznego.

 

Rekrutacja 2018

300 złotych mniej za czesne przez cały czas trwania studiów. Dla Kandydatek i Kandydatów, którzy zapiszą się na studia pierwszego lub drugiego stopnia w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych przygotowaliśmy specjalną ofertę. Obniżamy czesne o 300 złotych rocznie na cały czas trwania studiów. Dodatkowo, wpisowe do połowy września wynosi 0 złotych.
Kwoty czesnego na poszczególnych kierunkach można znaleźć tu: Promocja_2018.pdf

Rok akademicki 2016/2017

Uczelnia będzie zamknięta w czwartek 15 czerwca. W piątek, sobotę i niedzielę od 16 do 18 czerwca Uczelnia będzie otwarta, a zajęcia będą odbywały się według ustalonego planu.

Obrony prac dyplomowych na WA

Kolejny dyplom licencjacki obroniony na Wydziale Artystycznym. Grzegorz Grzeszkowiak zaprojektował i  wykonał  grę planszową Kwarantanna. Praca zostałała przygotowana  w Pracowni Projektowania Komunikatu Graficznego pod kierunkiem profesora Grzegorza Nowickiego. Grzegorz Grzeszkowiak  fazy przygotowywania gry opisał  w pracy  teoretycznej:  Kwarantanna - proces tworzenia gry planszowej.

Obrony prac dyplomowych na WA

Prezentujemy kolejną pracę dyplomową obronioną na Wydziale Artystycznym WSUS. Daria Spychała obroniła pracę licencjacką z Architektury wnętrz pod kierunkiem  profesor Weroniki Węcławskiej-Lipowicz. Prezentujemy pracę praktyczną  pod nazwą Projekt wnętrza pracowni artystycznej dla dzieci i młodzieży.

Poznań, 26-28 maja

Największy Festiwal w Wielkopolsce, przygotowany głównie dla studentów. Festiwal jest tworzony przez uczelnie poznańskie, zrzeszone w Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Poznańskich (PSSUP) oraz Porozumienie Samorządów Studenckich Niepublicznych Uczelni Poznańskich (SSNUP), w tym Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych. 

We współpracy ze Strażą Miejską

Rzecznicy prasowi Straży Miejskich i Gminnych z całej Polski, w tym z wszystkich miast wojewódzkich, uczestniczyli w Wyższej Szkole Umiejętności  Społecznych w III Zjeździe Szkoleniowym.  Wykłady dla uczestników wygłosili prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz – Rektor WSUS i prof. dr Marek Chojnacki. W części oficjalnej wzięli udział także: Mariusz Wiśniewski – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Dariusz Hyś - prefekt Wojewódzkiej Krajowej Rady Komendantów Straż Miejskich i Gminnych RP w Wielkopolsce i Waldemar Matuszewski - Komendant poznańskiej Straży Miejskiej. 

USW, 17 maja, g. 17.00

O motywacji i poszukiwaniu szczęścia to tytuł kolejnego wykładu dla Słuchaczek i Słuchaczy Uniwersytetu Srebrnego Wieku. Zajęcia poprowadzi Marta Nowakowska  – psycholog i trener umiejętności społecznych.

Wykład w środę, 17 maja o 17.00, sala 317.

Strony