Aktualności WSUS

Wielkanoc 2017
W Wielki Czwartek (13 kwietnia) Dziekanat będzie dyżurował do godziny 14.00.
W Wielki Piątek, Wielką Sobotę, Święta Wielkiej Nocy (od 14 do 17 kwietnia) Uczelnia będzie zamknięta.
We wtorek, 18 kwietnia Uczelnia będzie otwarta od 10.00.
Rekrutacja 2017

Rekrutacja rozpoczęta. Przyjmujemy zgłoszenia  na letnie, stacjonarne,  dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku: INFORMACJA  NAUKOWA  ELEKTRONICZNA  I BIBLIOTEKARSTWO.
Zajęcia odbędą się podczas dwóch zjazdów: I semestr od 30 czerwca do 9 lipca, II semestr od 4 do 12 sierpnia.

Szczegóły: http://wsus.pl/pl/wsus-kandydat/letnie-podyplomowe-studia-informacja-naukowa

Wydział Artystyczny WSUS

Profesor Arkadiusz Marcinkowski podczas wizyty na Uniwersytecie Sojo w Kumamoto wygłosił wykład na temat Współczesna grafika polska. Prace naszego wykładowcy zostały  wystawione w prestiżowej Galerii Takechi w Kumamoto. Wystawą prac profesora Marcinkowskiego zainteresowały się miejscowe media

Obrony prac dyplomowych na WA

Trwa sezon obron prac dyplomowych na Wydziale Artystycznym. Na kierunku Architektura Wnętrz pracę licencjacką obroniła Małgorzata Walczak. Prezentujemy aneks fotograficzny, który powstał pod kierunkiem profesora Witolda Przymuszały, a także aneks malarski, który powstawał pod kierunkiem profesora Arkadiusza Marcinkowskiego.

Uniwersytet Srebrnego Wieku

Prof. dr hab. Artur Jazdon - Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu zaprasza na wspólne zwiedzanie Biblioteki. Słuchacze poznają jej historię, najcenniejsze zbiory i zasady funkcjonowania.

Spotkanie w środę 29 marca, o 17.00,  w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ulicy Ratajczaka 38/40

 

Stypendia

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w związku z przewidywanym obniżeniem dotacji na rok kalendarzowy 2017 podjęta została decyzja o wypłacie 80% dotychczasowej wysokości stypendiów.

Docelowa  kwota stypendiów na semestr letni zostanie podana w kwietniu 2017.

Kontrola PKA

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała pozytywną ocenę kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej WSUS. Ocena jest związana z kontrolą, jaka była przeprowadzona w tym roku akademickim przez Zespół Oceniający PKA. W opinii PKA podkreślono, że Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej WSUS spełnia wymagania kadrowe, programowe oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Obrony prac na WA

Anna Gałyńska przygotowała pracę praktyczną pod kierunkiem prof. Andrzeja Banachowicza. Jej tytuł to Wyrażone nastrojem. Pracę magisterską Anna Gałyńska napisała na temat Działanie świadome, nieświadome pod wpływem emocji w sztuce. To kolejna praca obroniona w sezonie egzaminów dyplomowych na Wydziale Artystycznym WSUS.

Wystawa w Międzychodzie

Na wystawie w Międzychodzie  Katarzyna Doroba zaprezentowała aneks rysunkowy ze swojej pracy licencjackiej. To duże 100x70 cm rysunki wykonane węglem, przedstawiające uliczki. Wystawę zorganizowało  Koło Międzychodzkich Plastyków, które  powstało z myślą o pasji tworzenia, którą plastycy chcą dzielić się z innymi.

Wydział Artystyczny WSUS

Rozpoczął się sezon egzaminów dyplomowych na Wydziale Artystycznym. Przedstawiamy fotorelację z obrony dyplomu licencjackiego Marty Brożek, która przygotowała Kolekcję Biżuterii The Golden Mass. Projekty powstały w Pracowni Projektowania Biżuterii pod kierunkiem prof. Andrzeja Banachowicza. Aneks rysunkowy Absolwentka przygotowała pod kierunkiem prof. Arkadiusza Marcinkowskiego.
Relacje  z kolejnych obron na Wydziale Artystycznym wkrótce.

Strony