Aktualności WSUS

Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Doktor Jolanta Hajdasz otrzymała II Nagrodę Wolności Słowa przyznawaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Nagroda została przyznana za zrealizowany przez doktor Hajdasz film Niezłomy Żołnierz Kościoła ukazujący losy i bohaterstwo abp. Antoniego Baraniaka. Film dokumentalny w reżyserii Jolanty Hajdasz przedstawia sylwetkę Metropolity Poznańskiego w latach 1957-1977, a także współpracownika prymasów Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego.

Zgłoszenia do 31 marca 2017

Zapraszamy do udziału w konkursie ZNAKI DOBRA, którego organizatorem jest Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Do konkursu można zgłaszać publikacje i akcje prasowych w wielkopolskiej prasie regionalnej, lokalnej, samorządowej, zakładowej, studenckiej i parafialnej, które promują dobro i przysparzają go w społeczeństwie.

Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody mają w/w redakcje prasowe, stowarzyszenia dziennikarskie, a także sami autorzy oraz czytelnicy. W konkursie mogą brać udział publikacje, które ukazały się od 1 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku.

2-3 lutego, WSUS, s. 322

Jaka przyszłość Krymu? - geopolityczne konsekwencje konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w kontekście stabilizacji ładu międzynarodowego, to tytuł konferencji, która odbędzie się w dniach 2 – 3 lutego 2017, w budynku Uczelni, w Poznaniu, ul. Głogowska 26.

Obrony prac magisterskich na WA

Przedstawiamy pracę praktyczną Magdaleny Ćmielewskiej, którą przygotowała pod kierunkiem dr. hab. Dariusza Kuźmy. Budynek restauracji i studia jogi zlokalizowany jest na lewym brzegu Warty w rejonie poznańskiego Chwaliszewa, w pobliżu kompleksu budynków Starej Gazowni, mobilnego centrum kultury KontenerART i Plaży Miejskiej. Wzdłuż brzegu rzeki ciągnie się wciąż rozbudowywana trasa pieszo-rowerowa Wartostrada. Tereny nadwarciańskie obecnie pełnią funkcje rekreacyjno-sportową.

Znaki Dobra 2017

Konkurs Znaki Dobra jest kontynuacją konkursu dziennikarskiego imienia Romy Brzezińskiej Znak dobra. Nadal nagradzane będą publikacje medialne promujące dobro w różnych aspektach życia społecznego na terenie Wielkopolski.

Obrony prac dyplomowych na WA

Przedstawiamy aneks rysunkowy do pracy licencjackiej przygotowanej przez Martę Brożek. Aneks powstał pod kierunkiem profesora Arkadiusza Marcinkowskiego. Marta Brożek obroniła pracę licencjacką zatytułowaną Wykorzystanie materiałów nietypowych w biżuterii oraz ich multiplikacja na podstawie kolekcji THE GOLDEN MASS przygotowanej pod kierunkiem profesora Andrzeja Banachowicza.   

Boże Narodzenie 2016

Prawdziwie radosnych,

wypełnionych miłością,

niosących spokój i odpoczynek

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

oraz Nowego Roku 2017

pełnego optymizmu i szczęścia

życzy

Rektor WSUS i społeczność akademicka

Rok akademicki 2016/2017

Od czwartku, 22 grudnia do poniedziałku, 2 stycznia włącznie nie ma zajęć dydaktycznych. W pierwszym tygodniu stycznia zajęcia według planu odbędą się we wtorek, środę i czwartek (3-5 stycznia), a także w sobotę i niedzielę (7-8 stycznia).

Obrony prac na Wydziale Artystycznym

Mateusz Tamas obronił prace magisterską Dom z natury napisaną pod kierunkiem profesor Weroniki Węcławskiej-Lipowicz. Praca praktyczna to projekt domu o nazwie BARN, przygotowana pod kierunkiem profesor Weroniki Węcławskiej-Lipowicz i magistra Tomasza Rydla. Zaprojektowany budynek znajdować się może w każdym miejscu na świecie, gdyż jego bryła idealnie wpisuje się do każdego rodzaju zabudowy i stanowi ciekawy element zagospodarowania przestrzennego.

Odwoławcza Komisja Stypendialna

Odwoławcza Komisja Stypendialna (OKS)  WSUS 12 grudnia 2016 roku rozpatrzyła odwołania w sprawie przyznania stypendiów na rok akademicki 2016/2017. Wykaz podjętych decyzji - o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium - zamieszczono w zakładce Stypendia. Można tam znaleźć również informację na temat kwot poszczególnych stypendiów 

Stypendia: http://wsus.pl/pl/student/stypendia

Prosimy o odbiór pisemnych decyzji OKS w Dziekanacie.

Strony