Aktualności WSUS

Dla rozpoczynających studia i studiujących zaocznie

Szkolenie skierowane jest Studentek i Studentów rozpoczynających w tym roku naukę oraz dla Studentek i Studentów zaocznych o  ile nie pracują na umowę o pracę. Wartość rynkowa szkolenia to ponad 7 000 złotych. Dla biorących w nim udział w szkoleniu oprócz dyplomu ukończenia kursu zaliczenie social media również możliwość zaliczenia całego 3 miesięcznego okresu praktyk.

Obrony prac dyplomowych na WA

Creased Creatures to kolekcja ubiorów damskich opartych na manipulacji materiałem przygotowana przez Honoratę Habet. Jest to praca praktyczna przygotowana pod kierunkiem profesora Zygmunta Laskowskiego i magister Moniki Tymickiej w pracowni Projektowania ubioru. Projekty są częścią obronionej przez  Honoratę Habet pracy magisterskiej na kierunku Wzornictwo.  

Rok akademicki 2016/2017

Przedstawiamy biżuterię artystyczną - prace studenckie z roku akademickiego 2016/17. Biżuteria jest wykonana w różnych technikach, przy użyciu rozmaitych, czasami niestandardowych materiałów.  Pracownia Projektowania Biżuterii prowadzona przez profesora Andrzeja Banachowicza i mgr Katarzynę Kamińską jest pracownią dyplomującą, ale w jej zajęciach mogą uczestniczyć studenci innych specjalności takich jak projektowanie ubioru albo projektowanie produktu.

Obrony prac dyplomowych na WA

Tomasz Dąbrowski obronił pracę magisterską dotycząca sztuki plakatu.  Do pracy dołączony był  aneks fotograficzny Pejzaże ciała  wykonany w Pracowni Fotografii Użytkowej prowadzonej przez profesora Witolda Przymuszałę.

 

Ruszyła edycja pilotażowa

Pionierska oferta dla seniorów! Studia senioralne w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub magistra, są skierowane tylko do emerytów i rencistów, a czesne za studia jest symboliczne.

Pierwsza grupa seniorów, która właśnie rozpoczęła studia, uczestniczy w programie pilotażowym. Na studiach podyplomowych na kierunku dziennikarstwo obywatelskie kształcą się seniorzy, którzy mają dyplom ukończenia studiów wyższych. Czesne w programie pilotażowym jest w całości pokryte z Senioralnego Funduszu Stypendialnego

Wydział Artystyczny WSUS

Wystawa końcoworoczna to podsumowanie dorobku poszcególnych pracowni Wydziału Artystycznego  w mijającym roku akademickim. Zgodnie z ideą  są podczas niej prezentowane prace studentów kierunków Architektura Wnętrz i Wzornictwo ilustrujac w ten sposób proces dydaktyczny.  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z podsumowania roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Artystycznym WSUS.

Absolutorium 2017

Absolutorium to wyjątkowa uroczystość dla Absolwentek i Absolwentów  studiów licencjackich, studiów uzupełniających magisterskich i jednolitych studiów magisterskich. Jest to okazja by wraz z Władzami Uczelni, Wykładowcami, Pracownikami Uczelni, Rodzinami, Bliskimi i Przyjaciółmi  podsumować czas studiów. Podczas uroczystości karty absolutoryjne otrzymały Osoby, które studia rozpoczęły w  roku 2012 i roku 2014 .
Absolwentkom i Absolwentom gratulujemy ukończenia studiów i życzymy pomyślności!

Zdjęcia: Zbigniew Pośpiech

Obrony prac dyplomowych na WA

Autorską interpretację kart atutowych tarota zaproponował Jakub Bogucki. Projekty te są pracą praktyczną na poziomie licencjackim przygotowaną pod kierunkiem profesora Grzegorza Nowickiego. Jak pisze Autor interpretacje kart to „próba pokazania własnego dyskomfortu związanego z możliwością przewidywania przyszłych wydarzeń”.

Obrony prac dyplomowych na WA

Przedstawiamy dwa projekty kościołów, które powstały w pracowni projektowania wnętrz pod kierunkiem profesora Eugeniusza Matejko. To praca dyplomowa magisterska Pauliny Marciniak oraz praca dyplomowa licencjacka  Damiana Jastrzębskiego.

Wystawa w holu Szkoły

W holu Uczelni można zobaczyć prace Tomasza Dąbrowskiego, absolwenta studiów magisterskich na kierunku Wzornictwo.  Autor przygotował cykl prac nawiązujących do tradycji Polskiej Szkoły Plakatu. Na kolejnych pracach pojawiają się odniesienia  do 7 grzechów głównych: pychy, chciwości, nieczystości, zazdrości, obżarstwa, gniewu i lenistwa. Praca powstała pod kierunkiem profesora Grzegorza Nowickiego w pracowni projektowania komunikatu graficznego.

 

Strony