Aktualności WSUS

Pod redakcją dr Jolanty Hajdasz

Nowe media, ale nowe czy stare problemy? to praca zbiorowa pod redakcją dr Jolanty Hajdasz. W zamyśle twórców pozycja ta inicjować ma cykl monografii poświęconych teorii i praktyce współczesnej komunikacji społecznej.

Pierwsza z książek, oparta w znacznej mierze o ustalenia konferencji naukowej, odbywającej się w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w roku 2011 przechodzi mimo teoretycznych definicji nowych mediów, wychodząc z założenia, iż dynamika zmian w tym obszarze dyktować będzie nieustanne korekty poczynionych wcześniej ustaleń.

22.06.2012 - Jak wyglądał egzamin wstępny

Profesor Ewa Wycichowska, profesor Piotr Gronek, dr Agnieszka Woch-Juchacz, Paulina Wycichowska i Witold Jurewicz oceniali kandydatów na studenów kierunku Taniec. Zobacz relację Magdaleny Słocińskiej z egzaminu wstępnego.

 

Anna Kapera zaprasza

 

21 i 22 kwietnia 2012

Studenci Wydziału Artystycznego WSUS już po raz drugi uczestniczą aktywnie w przygotowaniach do spektaklu operowego. Podobnie jak w lutym tego roku, zaprojektowali i wykonali kostiumy. Tym razem inscenizacja co się zowie, na warsztat wzięto bowiem „Czarodziejski flet” W.A. Mozarta. Spektakle podziwiać będzie można w Teatrze Polskim w Poznaniu w sobotę i w niedzielę, 21 i 22 kwietnia o godzinie 19.

Strony