Aktualności WSUS

Cykl murali patriotycznych

Mural który pojawił się w Pile przedstawia postacie trzech wybitnych Polaków: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Romana Stanisława Dmowskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego. Partnerem i mecenasem projektu patriotycznych murali jest Enea S.A. Autorem projektu jest dr hab. Arkadiusz Marcinkowski, autorką linii kreatywnej jest dr Agnieszka Woch-Juchacz z Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. 
            Patronat nad wydarzeniem i projektem objęli: Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Niepodległa i Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

 

Rok akademicki 2018/2019

Dr Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda  - Rektor WSUS  spotkała się z inspektorem Piotrem Mąką   - Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu. Podczas spotkania obydwie strony zadeklarowały podtrzymanie dotychczasowej współpracy, a także respektowanie wcześniejszych umów i porozumień.    

WSUS

Dr Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda jest  nowym Rektorem Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych.  Funkcję Prorektora objął  dr Tomasz Lewandowski.  Nowe władze rektorskie pełnią swoje funkcje od 1 września 2018 roku.

20 września, g. 12.00

Mural który pojawi się w Pile przedstawia postacie trzech wybitnych Polaków: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Romana Stanisława Dmowskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego.

Celem cyklu patriotycznych murali jest odniesienie się do dziedzictwa narodowego, symbolu narodowego orła, nawiązanie do wydarzeń niezwykle istotnych historycznie i postaci będących ikonami polskiej tożsamości i walki o niepodległość. W kontekście komunikacyjnym murale odnosić się będą do tematyki patriotycznej i nawiązywać do polskiej historii oraz tradycji.

Wydział Artystyczny

W Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie, w drugiej połowie sierpnia odbył się coroczny plener malarski Wydziału Artystycznego WSUS  W październiku zapraszamy na wystawę prac przygotowanych podczas pleneru. Prace będzie mozna zobaczyć holu Uczelni.

Obrony prac dyplomowych na WA

Noureddin El Manouri  przygotował pracę licencjacką pod kierunkiem profesora Dariusza Kuźmy Adaptacja budynku Starego Młyna na lokale użytkowe oraz mieszkalne.  Projekt powstał na bazie starego młyna. Autor projektując fasadę połączył ceglany mur z motywami pochodzącymi z architektury marokańskiej. W projekcie uwzględnione zostały również wnętrza: restauracja, apartamenty mieszkalne  i  salon fryzjersko-kosmetyczny,

Rok akademicki 2017/2018

15 sierpnia (środa) w dniu święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Uczelnia będzie zamknięta. W czwartek i piątek (16-17 sierpnia) zapraszamy od 8.00 do 15.00, a w sobotę 18 sierpnia od 8.00 od 14.00.

Wydział Artystyczny

Prace, które zostały wykonane przez Studentki i Studentów w czasie roku akademickiego 2017/2018, odbiegają od potocznego rozumienia biżuterii. Realizacje wykonane są zarówno w typowych materiałach i technologiach złotniczych jak i materiałach i technologiach nietypowych, alternatywnych.
Prace zostały wykonane w Pracowni Projektowania Biżuterii pod kierunkiem profesora  Andrzeja Banachowicza  oraz magister  Katarzyny Kamińskiej. 

Obrony prac dyplomowych na WA

Martyna Chakanetsa przygotowując swoją pracę licencjacką na kierunku Architektura Wnętrz wykonała  pracę praktyczną  pod kierunkiem profesora  Dariusza KuźmyAdaptacja kontenerów morskich na apartamenty wakacyjne.  Praca teoretyczna Martyny Chakanetsa jest poświęcona budownictwu modułowemu.

Gratulujemy!

Do 9 września 2018

Od 22 lipca do 9 września we wszystkie niedziele Uczelnia będzie zamknięta. Zapraszamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji i Dziekanatem od poniedziałku do soboty!

Strony