Aktualności WSUS

Obrony prac dyplomowych na WA

Przedstawiamy aneks rysunkowy do pracy licencjackiej przygotowanej przez Martę Brożek. Aneks powstał pod kierunkiem profesora Arkadiusza Marcinkowskiego. Marta Brożek obroniła pracę licencjacką zatytułowaną Wykorzystanie materiałów nietypowych w biżuterii oraz ich multiplikacja na podstawie kolekcji THE GOLDEN MASS przygotowanej pod kierunkiem profesora Andrzeja Banachowicza.   

Boże Narodzenie 2016

Prawdziwie radosnych,

wypełnionych miłością,

niosących spokój i odpoczynek

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

oraz Nowego Roku 2017

pełnego optymizmu i szczęścia

życzy

Rektor WSUS i społeczność akademicka

Rok akademicki 2016/2017

Od czwartku, 22 grudnia do poniedziałku, 2 stycznia włącznie nie ma zajęć dydaktycznych. W pierwszym tygodniu stycznia zajęcia według planu odbędą się we wtorek, środę i czwartek (3-5 stycznia), a także w sobotę i niedzielę (7-8 stycznia).

Obrony prac na Wydziale Artystycznym

Mateusz Tamas obronił prace magisterską Dom z natury napisaną pod kierunkiem profesor Weroniki Węcławskiej-Lipowicz. Praca praktyczna to projekt domu o nazwie BARN, przygotowana pod kierunkiem profesor Weroniki Węcławskiej-Lipowicz i magistra Tomasza Rydla. Zaprojektowany budynek znajdować się może w każdym miejscu na świecie, gdyż jego bryła idealnie wpisuje się do każdego rodzaju zabudowy i stanowi ciekawy element zagospodarowania przestrzennego.

Odwoławcza Komisja Stypendialna

Odwoławcza Komisja Stypendialna (OKS)  WSUS 12 grudnia 2016 roku rozpatrzyła odwołania w sprawie przyznania stypendiów na rok akademicki 2016/2017. Wykaz podjętych decyzji - o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium - zamieszczono w zakładce Stypendia. Można tam znaleźć również informację na temat kwot poszczególnych stypendiów 

Stypendia: http://wsus.pl/pl/student/stypendia

Prosimy o odbiór pisemnych decyzji OKS w Dziekanacie.

USW, 14 grudnia, g. 17.00, s. 229

Czy będziemy potrzebni? O przyszłości bibliotek i książek w dobie  e-publikacji - to tytuł kolejnego wykładu dla  Słuchaczek i Słuchaczy Uniwersytetu Srebrnego Wieku. Wykład wygłosi prof. dr hab. Artur Jazdon - Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Wykład  w środę 14 grudnia, o 17.00,  w sali 229. Zapraszamy!

Mediatory 2016

Podczas jubileuszowej 10. edycji Plebiscytu MediaTory - Studenckie Nagrody Dziennikarskie studentki i studenci dziennikarstwa z 22 polskich uczelni, w tym z Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych,  nagrodzili najlepszych ich zdaniem dziennikarzy i ludzi mediów minionego roku akademickiego. Oto laureaci:

 AuTORytet: Mariusz Szczygieł

NawigaTOR: Wacław Radziwinowicz  za “Crème de la Kreml. 172 opowieści o Rosji”

TORpeda: Roman Osica [Radio ZET]

 DetonaTOR: Bożena Aksamit, Piotr Głuchowski  za “Zatoke świń”

Wydział Artystyczny WSUS

W Pracowni Projektowania Produktu pojawiły się projekty, które mogą okazać się gratką dla amatorów recyklingu. Oto prototypy foteli i lamp zaprojektowanych przez Ryszarda Strabela w  pod kierunkiem profesora Władysława Wróblewskiego.

Uczelniana Komisja Stypendialna

Uczelniana Komisja Stypendialna (UKS) WSUS rozpatrzyła wnioski o stypendia na rok akademicki 2016/2017. Wykaz podjętych decyzji o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium zamieszczono poniżej.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów WSUS (§1. pkt.32.) prosimy o jak najszybszy odbiór pisemnych decyzji UKS w Dziekanacie (od 25 listopada, g. 12.00). Jednocześnie przypominamy, że od decyzji UKS przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej WSUS w nieprzekraczalnym terminie 14 dni - do 8 grudnia 2016.

MediaTORY 2016

Studenci z 22 uczelni z całej Polski, w tym Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu,  zdecydowali, że laureatem w kategorii AuTORytet, w Jubileuszowej edycji Plebiscytu MediaTory, jest Mariusz Szczygieł. Głosujący docenili go za całokształt jego działalności zawodowej, w tym liczne publikacje, wywiady i reportaże.

Strony