Aktualności WSUS

Wystawa w holu Szkoły

W holu Uczelni można zobaczyć prace Tomasza Dąbrowskiego, absolwenta studiów magisterskich na kierunku Wzornictwo.  Autor przygotował cykl prac nawiązujących do tradycji Polskiej Szkoły Plakatu. Na kolejnych pracach pojawiają się odniesienia  do 7 grzechów głównych: pychy, chciwości, nieczystości, zazdrości, obżarstwa, gniewu i lenistwa. Praca powstała pod kierunkiem profesora Grzegorza Nowickiego w pracowni projektowania komunikatu graficznego.

 

Rekrutacja 2017

Promocja przedłużona! 300 złotych mniej za czesne przez cały czas trwania studiów. Dla Kandydatek i Kandydatów, którzy zapiszą się na studia pierwszego lub drugiego stopnia w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych do 29 września przygotowaliśmy specjalną ofertę. Obniżamy czesne o 300 złotych rocznie na cały czas trwania studiów. Dodatkowo, wpisowe do połowy września wynosi 0 złotych.
Kwoty czesnego na poszczególnych kierunkach można znaleźć tu: Promocja 300 minus_2017.pdf

Rok akademicki 2016/2017

Uczelnia będzie zamknięta w czwartek 15 czerwca. W piątek, sobotę i niedzielę od 16 do 18 czerwca Uczelnia będzie otwarta, a zajęcia będą odbywały się według ustalonego planu.

Obrony prac dyplomowych na WA

Kolejny dyplom licencjacki obroniony na Wydziale Artystycznym. Grzegorz Grzeszkowiak zaprojektował i  wykonał  grę planszową Kwarantanna. Praca zostałała przygotowana  w Pracowni Projektowania Komunikatu Graficznego pod kierunkiem profesora Grzegorza Nowickiego. Grzegorz Grzeszkowiak  fazy przygotowywania gry opisał  w pracy  teoretycznej:  Kwarantanna - proces tworzenia gry planszowej.

Obrony prac dyplomowych na WA

Prezentujemy kolejną pracę dyplomową obronioną na Wydziale Artystycznym WSUS. Daria Spychała obroniła pracę licencjacką z Architektury wnętrz pod kierunkiem  profesor Weroniki Węcławskiej-Lipowicz. Prezentujemy pracę praktyczną  pod nazwą Projekt wnętrza pracowni artystycznej dla dzieci i młodzieży.

Poznań, 26-28 maja

Największy Festiwal w Wielkopolsce, przygotowany głównie dla studentów. Festiwal jest tworzony przez uczelnie poznańskie, zrzeszone w Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Poznańskich (PSSUP) oraz Porozumienie Samorządów Studenckich Niepublicznych Uczelni Poznańskich (SSNUP), w tym Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych. 

We współpracy ze Strażą Miejską

Rzecznicy prasowi Straży Miejskich i Gminnych z całej Polski, w tym z wszystkich miast wojewódzkich, uczestniczyli w Wyższej Szkole Umiejętności  Społecznych w III Zjeździe Szkoleniowym.  Wykłady dla uczestników wygłosili prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz – Rektor WSUS i prof. dr Marek Chojnacki. W części oficjalnej wzięli udział także: Mariusz Wiśniewski – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Dariusz Hyś - prefekt Wojewódzkiej Krajowej Rady Komendantów Straż Miejskich i Gminnych RP w Wielkopolsce i Waldemar Matuszewski - Komendant poznańskiej Straży Miejskiej. 

Nowy kierunek

Rozpoczynamy rekrutację na studia podyplomowe Prawo ochrony środowiska.  Studia trwają dwa semestry i rozpoczynają się od października  2017. Na studia mogą być przyjęte osoby legitymujące się wykształceniem wyższym.

USW, 17 maja, g. 17.00

O motywacji i poszukiwaniu szczęścia to tytuł kolejnego wykładu dla Słuchaczek i Słuchaczy Uniwersytetu Srebrnego Wieku. Zajęcia poprowadzi Marta Nowakowska  – psycholog i trener umiejętności społecznych.

Wykład w środę, 17 maja o 17.00, sala 317.

Wykład otwarty

Prof. dr hab. Bohdan Cieślak – wybitny scenograf, wygłosi wykład otwarty w sobotę 13 maja o godzinie 18.30  w sali 322. Wykład połączony będzie z prezentacją multimedialną

(zdjęcie: materiały prasowe  PTT)

Strony