Aktualności WSUS

Obrony prac na WA

Anna Gałyńska przygotowała pracę praktyczną pod kierunkiem prof. Andrzeja Banachowicza. Jej tytuł to Wyrażone nastrojem. Pracę magisterską Anna Gałyńska napisała na temat Działanie świadome, nieświadome pod wpływem emocji w sztuce. To kolejna praca obroniona w sezonie egzaminów dyplomowych na Wydziale Artystycznym WSUS.

Wystawa w Międzychodzie

Na wystawie w Międzychodzie  Katarzyna Doroba zaprezentowała aneks rysunkowy ze swojej pracy licencjackiej. To duże 100x70 cm rysunki wykonane węglem, przedstawiające uliczki. Wystawę zorganizowało  Koło Międzychodzkich Plastyków, które  powstało z myślą o pasji tworzenia, którą plastycy chcą dzielić się z innymi.

Wydział Artystyczny WSUS

Rozpoczął się sezon egzaminów dyplomowych na Wydziale Artystycznym. Przedstawiamy fotorelację z obrony dyplomu licencjackiego Marty Brożek, która przygotowała Kolekcję Biżuterii The Golden Mass. Projekty powstały w Pracowni Projektowania Biżuterii pod kierunkiem prof. Andrzeja Banachowicza. Aneks rysunkowy Absolwentka przygotowała pod kierunkiem prof. Arkadiusza Marcinkowskiego.
Relacje  z kolejnych obron na Wydziale Artystycznym wkrótce.

2-3 lutego 2017, WSUS

O przyszłości Krymu rozmawiali podczas dwudniowej międzynarodowej konferencji naukowcy z Polski i Ukrainy, a  także przedstawiciele Tatarów Krymskich.  Konferencja została przygotowana przez doktora PAWŁA SEMMLERA  Jej tytuł to: Jaka przyszłość Krymu? - geopolityczne konsekwencje konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w kontekście stabilizacji ładu międzynarodowego.

Wydział Artystyczny WSUS

Zapraszamy na wystawę prac rzeźbiarskich studentów II roku wykonanych w Pracowni Rzeźby pod kierunkiem starszego wykładowcy mgr Zuzanny Pawlickiej. Prace można zobaczyć w holu głównym Uczelni

Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Doktor Jolanta Hajdasz otrzymała II Nagrodę Wolności Słowa przyznawaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Nagroda została przyznana za zrealizowany przez doktor Hajdasz film Niezłomy Żołnierz Kościoła ukazujący losy i bohaterstwo abp. Antoniego Baraniaka. Film dokumentalny w reżyserii Jolanty Hajdasz przedstawia sylwetkę Metropolity Poznańskiego w latach 1957-1977, a także współpracownika prymasów Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego.

Zgłoszenia do 31 marca 2017

Zapraszamy do udziału w konkursie ZNAKI DOBRA, którego organizatorem jest Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Do konkursu można zgłaszać publikacje i akcje prasowych w wielkopolskiej prasie regionalnej, lokalnej, samorządowej, zakładowej, studenckiej i parafialnej, które promują dobro i przysparzają go w społeczeństwie.

Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody mają w/w redakcje prasowe, stowarzyszenia dziennikarskie, a także sami autorzy oraz czytelnicy. W konkursie mogą brać udział publikacje, które ukazały się od 1 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku.

2-3 lutego, WSUS, s. 322

Jaka przyszłość Krymu? - geopolityczne konsekwencje konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w kontekście stabilizacji ładu międzynarodowego, to tytuł konferencji, która odbędzie się w dniach 2 – 3 lutego 2017, w budynku Uczelni, w Poznaniu, ul. Głogowska 26.

Obrony prac magisterskich na WA

Przedstawiamy pracę praktyczną Magdaleny Ćmielewskiej, którą przygotowała pod kierunkiem dr. hab. Dariusza Kuźmy. Budynek restauracji i studia jogi zlokalizowany jest na lewym brzegu Warty w rejonie poznańskiego Chwaliszewa, w pobliżu kompleksu budynków Starej Gazowni, mobilnego centrum kultury KontenerART i Plaży Miejskiej. Wzdłuż brzegu rzeki ciągnie się wciąż rozbudowywana trasa pieszo-rowerowa Wartostrada. Tereny nadwarciańskie obecnie pełnią funkcje rekreacyjno-sportową.

Znaki Dobra 2017

Konkurs Znaki Dobra jest kontynuacją konkursu dziennikarskiego imienia Romy Brzezińskiej Znak dobra. Nadal nagradzane będą publikacje medialne promujące dobro w różnych aspektach życia społecznego na terenie Wielkopolski.

Strony