Aktualności WSUS

Aplikacje prawnicze

Serdecznie gratulujemy naszym Absolwentkom i Absolwentom kierunku Prawo, którzy dostali się na aplikację! 
Cieszymy się razem z Wami!

20 października, g. 10.00, Sala Zielona MTP

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 odbędzie się 20 października 2018 (sobota), o godzinie 10.00 w Sali Zielonej, ulica Głogowska 14, Wejście Wschodnie Międzynarodowych Targów Poznańskich
Wykład Inauguracyjny Prawne i moralne przełomy w ochronie twórczości na świecie wygłosi  Krzysztof Lewandowski – Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

Wydział Artystyczny

Na początek nowego roku akademickiego, przedstawiamy przegląd prac  przygotowanych przez Studentki i Studentów Wydziału Artystycznego WSUS  w poprzednim roku akademickim. Niektóre z nich można oglądać w holu głównym Uczelni. Zapraszamy!

Rekrutacja trwa!

Trwa rekrutacja na trwające dwa semestry studia podyplomowe Prawo ochrony środowiska. Program studiów:  http://wsus.pl/pl/kandydat/kierunki/studia-podyplomowe/prawo-ochrony-srodowiska

Koszt studiów:  300 PLN (opłata wpisowa) oraz 2 800 PLN (czesne). Początek zajęć: 17.11.2018                   

Cykl murali patriotycznych

Mural który pojawił się w Pile przedstawia postacie trzech wybitnych Polaków: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Romana Stanisława Dmowskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego. Partnerem i mecenasem projektu patriotycznych murali jest Enea S.A. Autorem projektu jest dr hab. Arkadiusz Marcinkowski, autorką linii kreatywnej jest dr Agnieszka Woch-Juchacz z Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. 
            Patronat nad wydarzeniem i projektem objęli: Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Niepodległa i Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

 

Rok akademicki 2018/2019

Dr Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda  - Rektor WSUS  spotkała się z inspektorem Piotrem Mąką   - Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu. Podczas spotkania obydwie strony zadeklarowały podtrzymanie dotychczasowej współpracy, a także respektowanie wcześniejszych umów i porozumień.    

WSUS

Dr Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda jest  nowym Rektorem Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych.  Funkcję Prorektora objął  dr Tomasz Lewandowski.  Nowe władze rektorskie pełnią swoje funkcje od 1 września 2018 roku.

20 września, g. 12.00

Mural który pojawi się w Pile przedstawia postacie trzech wybitnych Polaków: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Romana Stanisława Dmowskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego.

Celem cyklu patriotycznych murali jest odniesienie się do dziedzictwa narodowego, symbolu narodowego orła, nawiązanie do wydarzeń niezwykle istotnych historycznie i postaci będących ikonami polskiej tożsamości i walki o niepodległość. W kontekście komunikacyjnym murale odnosić się będą do tematyki patriotycznej i nawiązywać do polskiej historii oraz tradycji.

Wydział Artystyczny

W Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie, w drugiej połowie sierpnia odbył się coroczny plener malarski Wydziału Artystycznego WSUS  W październiku zapraszamy na wystawę prac przygotowanych podczas pleneru. Prace będzie mozna zobaczyć holu Uczelni.

Strony