Znaki Dobra 2018

Zgłoszenia do konkursu do 8 maja

Zapraszamy do udziału w konkursie ZNAKI DOBRA, którego organizatorem jest Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Do konkursu można zgłaszać publikacje i akcje prasowych w wielkopolskiej prasie regionalnej, lokalnej, samorządowej, zakładowej, studenckiej i parafialnej, które promują dobro i przysparzają go w społeczeństwie. Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody mają w/w redakcje prasowe, stowarzyszenia dziennikarskie, a także sami autorzy oraz czytelnicy. W konkursie mogą brać udział publikacje, które ukazały się od 1 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku.
Teksty należy przesłać do 8 maja 2018 roku – e-mailem na adres znaki_dobra@wsus.pl lub w przypadku niemożliwości wysłania drogą elektroniczną, zwykłą pocztą na adres Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, ul. Głogowska 26, Poznań 60-734, z dopiskiem „Znaki Dobra” (decyduje data otrzymania przesyłki).

Wszystkie przesłane materiały muszą zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, adres, telefon kontaktowy, adres e:mail, data i gazeta, w której ukazał się tekst. Można wysłać tekst w postaci skanu elektronicznego, ksero lub część czy całą gazetę z wydrukowanym tekstem. Można dodać komentarz, dotyczący skutków ukazania się tekstu. Na pracy musi być oznaczenie „Znaki Dobra”, które jest równoznaczne ze zgodą na udział w konkursie.
Zapraszamy!

Regulamin konkursu: Regulamin_konkursu_2018.pdf