Zespół

Dr Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda

Rektor WSUS

Prof. dr Tomasz Lewandowski

Prorektor WSUS

Dr Paweł Semmler

Pełnomocnik Rektora ds. strategii i rozwoju

Mgr Beata Grudzińska

Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia

Józef Majchrzak

Kanclerz

Prof. dr hab. Władysław Wróblewski

Dziekan Wydziału Artystycznego

Prof. dr Ryszard Hayn

Dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej

Doc. dr Maciej Ziemkowski

Prodziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej

Jacek Igor Woda

Dyrektor Finansowy

Mgr Marian Kossowski

Dyrektor Administracyjny

Mgr Joanna Piasecka

Kierownik Toku Kształcenia

Mgr Małgorzata Ziemkowska

Asystent Rektora

Mgr Andrzej Iwaszkiewicz

Administrator sieci

Mgr Marta Połczyńska-Święch

Dziekanat

Mgr Paulina Scholz-Pawłowska

Dziekanat

Mgr Magdalena Szkiełka

Dziekanat

Mgr Sabina Iwaszkiewicz

Dział Marketingu