Zbiorowe zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w przeddzień implementacji Dyrektywy PE i R 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 roku

11 grudnia 2015, WSUS

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu zaprasza na konferencję organizowana przez Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej WSUS oraz Wydział Prawa i Administracji UAM.
Do udziału w konferencji zapraszamy prawników, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz organizacje twórcze.
Zgłoszenia referatów przyjmujemy do 23 listopada 2015. Prosimy pobrać właściwy formularz.  Planujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej, która będzie dotyczyła prawa autorskiego w kontekście zbiorowego zarządu prawami.
 
Informacji na temat konferencji udzielają:
dr Mieszko Łukaszewicz, tel. (0-61) 88-628-40 konsulat@wsus.poznan.pl
Magdalena Słocińska: tel. (0-61) 88-628-33 m.slocinska@wsus.poznan.pl
 
Formularze
formularz zgłoszeniowy: formularz.doc
formularz dla Autorów: formularz_dla_autorow.doc