Umowa z Politechniką Lwowską

Współpraca międzynarodowa

Umowę o współpracy pomiędzy Politechniką Lwowską a WSUS podpisali Rektor prof. Jurij Bobalo i dr Paweł Semmler – Pełnomocnik Rektora WSUS. Umowę przekazał  szef Katedry Informacji Międzynarodowej - prof. Wasyl Gulay. Ze  współpracy z Politechniką Lwowską skorzystają zarówno studenci jak i kadra WSUS.