Studia podyplomowe: Prawo ochrony środowiska

Rekrutacja trwa!

Trwa rekrutacja na trwające dwa semestry studia podyplomowe Prawo ochrony środowiska. Program studiów:  http://wsus.pl/pl/kandydat/kierunki/studia-podyplomowe/prawo-ochrony-srodowiska

Koszt studiów:  300 PLN (opłata wpisowa) oraz 2 800 PLN (czesne). Początek zajęć: 17.11.2018                   

Potrzebne dokumenty:
1.Podanie na studia podyplomowe (dostępne: http: wsus.pl/rekrutacja)
2. Kserokopia dowodu osobistego
3. Kserokopia dyplomu studiów wyzszych
4. Potwierdzenie opłaty wpisowej

Dokumenty prosimy kładać  osobiście od poniedziałku do  piątku od 8.30 do 14.00 lub przesłać pocztą na adres Uczelni.  Rekrutacja potrwa do końca października. 

Kontakt:
Magdalena Szkiełka:  tel. 61  886-28-42. Sekretariat Studiów Podyplomowych: podyplomowe@wsus.poznan.pl;    m.szkielka@wsus.poznan.pl