Spotkanie Rady Programowej USW

Uniwersytet Srebrnego Wieku

Uniwersytet Srebrnego Wieku, działający przy Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych, którego słuchaczami są emerytowani funkcjonariusze służb mundurowych uchwałą, Rady Programowej przyjął imię Profesora Michała Iwaszkiewicza.   
Podczas spotkania Rady Programowej, w którym uczestniczyli między innymi dr Aleksandra Iwaszkiewicz- Woda Rektor WSUS i insp. Roman Kuster – I Zastępca komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu powołano nowe władze Uniwersytetu. Rektorem USW została Bożena Nowicka, Sekretarzem – Dorota Gołębiewska, w skład zarządu weszli też Marek Bronicki i Roman Binek.
Najbliższy wykład dla Słuchaczy USW  13 lutego o godz. 17.00. Dr Zdzisław Szkutnik opowie o polityce senioralnej w Poznaniu.