Polityka jakości, WSZJK

Polityka Jakosci i Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia 

 

Strategia Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych

MISJA I STRATEGIA WSUS

Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Efekty kształcenia DiKS - Studia I stopnia

Efekty kształcenia DiKS - Studia II stopnia

 

Wydziałowa Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia WA

 • Dziekan Wydziału Artystycznego - prof. dr hab. Zygmunt Laskowski
 • Prorektor WSUS - dr Agnieszka Woch-Juchacz - Przewodnicząca Komisji
 • prof. Eugeniusz Matejko
 • prof. Władysław Wróblewski
 • prof. Weronika Węcławska-Lipowicz
 • mgr Tomasz Rydel
 • mgr Krystyna Matuszewska 

 Wydziałowa Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia WPiKS

 • doc. dr Ryszard Hayn, dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej Przewodniczący Komisji
 • prof. dr hab. Grzegorz Banaszak
 • prof. dr hab. Lesław Kański
 • doc. dr Zdzisław Szkutnik
 • doc dr Maciej Ziemkowski

Komisja ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich WPiKS

DiKS

 • Prof. dr hab. Grzegorz Banaszak
 • dr Agnieszka Woch-Juchacz - Przewodnicząca
 • dr Aleksandra Woda
 • doc. dr Ryszard Hayn
 • doc. dr Maciej Ziemkowski

Prawo

 • Prof. dr hab. Lesław Kański
 • dr Agnieszka Woch-Juchacz - Przewodnicząca
 • dr Aleksandra Woda
 • doc. dr Ryszard Hayn
 • doc. dr Maciej Ziemkowski

 

Rada Biblioteczna

 • doc. dr Zdzisław Piotr Szkutnik – Przewodniczący Rady Bibliotecznej
 • prof. dr hab. Zygmunt Laskowski – dziekan Wydziału Artystycznego
 • doc. dr Ryszard Hayn – dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej
 • doc. dr Maciej Ziemkowski – prodziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej
 • mgr Magdalena Słocińska – dyrektor Biblioteki WSUS
 • Jacek Woda – dyrektor finansowy

Zespół programowy ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi WA

 • Dziekan WA – prof. dr hab. Zygmunt Laskowski
 • Prof. dr hab. Dariusz Kuźma
 • dr hab. Arkadiusz Marcinkowski
 • dr Agnieszka Woch-Juchacz - Przewodnicząca
 • Monika Tymicka
 • Joanna Lewandowska
 • Michał Woźniak

Zespół programowy ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi WPiKS 
 

 • Prorektor - dr Agnieszka Woch-Juchacz - Przewodnicząca
 • Dziekan - doc. dr Ryszard Hayn
 • Prodziekan - doc. dr Maciej Ziemkowski
 • prof. dr hab. Lesław Kański
 • mgr Beata Grudzińska

 Zespoły ds. jakości kształcenia na WPiKS

 

Prawo

 • prof. dr hab. Lesław Kański - Przewodniczący
 • dr Tomasz Lewandowski
 • dr Katarzyna Witkowska Rozpara
 • dr Andrzej Zielonacki

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

 
 • prof. dr hab. Grzegorz Banaszak - Przewodniczący
 • dr Jolanta Hajdasz
 • red. mgr Andrzej Piechocki
 

 Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo

 
 • doc. dr Zdzisław Szkutnik - Przewodniczący
 • dr hab. Andrzej Jazdon
 • dr Andrzej Podleśny

 

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich 

dr Aleksandra Woda

Komisja Dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich

 • dr Agnieszka Woch- Juchacz - Przewodnicząca
 • doc. dr Ryszard Hayn
 •  prof. dr hab. Zygmunt Laskowski
 • doc. dr Maciej Ziemkowski

Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów

dr Jerzy Mikosz

Komisja Dyscyplinarna ds. studentów 

 •   prof. dr Tomasz Naganowski - Przewodniczący
 •  komisja jest uzupełniona o dwóch przedstawicieli studentów wskazanych przez uczelniany organ uchwałodawczy

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. studentów 

 • prof. dr hab. Lesław Kański - Przewodniczący
 • dr Andrzej Zielonacki 
 • Komisja jest uzupełniania o dwóch przedstawicieli studentów wskazanych przez uczelniany organ uchwałodawczy