Polityka jakości, WSZJK

Polityka Jakości i Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia WA
• prof. Władysław Wróblewski, dziekan Wydziału Artystycznego
• prof. Eugeniusz Matejko
• prof. Weronika Węcławska-Lipowicz
• mgr Tomasz Rydel
• mgr Krystyna Matuszewska

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia WPiKS
• doc. dr Ryszard Hayn, dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej
 Przewodniczący Komisji
• prof. dr hab. Grzegorz Banaszak
• prof. dr hab. Lesław Kański
• doc. dr Maciej Ziemkowski

Komisja ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich WPiKS

DiKS
• dr Tomasz Lewandowski - Przewodniczący
• prof. dr hab. Grzegorz Banaszak
• doc. dr Ryszard Hayn
• doc. dr Maciej Ziemkowski

Prawo
• dr Tomasz Lewandowski – Przewodniczący 
• prof. dr hab. Lesław Kański
• doc. dr Ryszard Hayn
• doc. dr Maciej Ziemkowski

Rada Biblioteczna
• prof. Władysław Wróblewski – dziekan Wydziału Artystycznego
• doc. dr Ryszard Hayn – dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej
• doc. dr Maciej Ziemkowski – prodziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej
• dr Paweł Semmler
• dyrektor Biblioteki WSUS
• Jacek Woda – dyrektor finansowy

Zespół programowy ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi WA
• prof. Władysław Wróblewski – dziekan Wydziału Artystycznego
• prof. dr hab. Dariusz Kuźma
• dr hab. Arkadiusz Marcinkowski
• Monika Tymicka
• Joanna Lewandowska
• Michał Woźniak

 Zespół programowy ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi WPiKS
• prorektor - dr Tomasz Lewandowski – Przewodniczący
• dziekan – doc. dr Ryszard Hayn
• prodziekan – doc. dr Maciej Ziemkowski
• prof. dr hab. Lesław Kański
• mgr Beata Grudzińska

Zespoły ds. jakości kształcenia na WPiKS

Prawo
• prof. dr hab. Lesław Kański – Przewodniczący
• dr Tomasz Lewandowski
• dr Piotr Binas
• dr Teresa Majtas

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
• prof. dr hab. Grzegorz Banaszak – Przewodniczący
• dr Jolanta Hajdasz
• dr Paweł Semmler
• red. mgr Andrzej Piechocki

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich
• dr Grzegorz Czeszak

Komisja Dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich
• dr Tomasz Lewandowski –Przewodniczący
• doc. dr Ryszard Hayn
• prof. dr Włodzimierz Groblewski
• prof. Władysław Wróblewski
• doc. dr Maciej Ziemkowski

Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów
• dr Jerzy Mikosz

Komisja Dyscyplinarna ds. studentów
• dr Teresa Majtas - Przewodnicząca
dr Marta Maj
mgr Monika Tymicka 

• komisja jest uzupełniana o dwóch przedstawicieli studentów wskazanych przez uczelniany organ uchwałodawczy

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. studentów
• prof. dr hab. Lesław Kański  - Przewodniczący
• dr Andrzej Zielonacki
• Komisja jest uzupełniana o dwóch przedstawicieli studentów wskazanych przez uczelniany organ uchwałodawczy

  

Strategia Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych

MISJA I STRATEGIA WSUS

System jakości kształcenia i WSZJK

Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Efekty kształcenia DiKS - Studia I stopnia

Efekty kształcenia DiKS - Studia II stopnia