Ogólnopolska Konferencja Naukowa o autorytecie w Policji

30 listopada 2012

Autorytet w Policji. Budowanie tożsamości organizacji to temat konferencji, która odbyła się w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych. Wśród gości konferencji byli między innymi nadinsp. Marek Działoszyński – Komendant Główny Policji, Komendanci Wojewódzcy Policji z całej Polski, a także Komendanci Powiatowi i Miejscy z Wielkopolski. 

            Prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz – Rektor WSUS otwierając konferencję powiedział, że jest ona efektem prawie 10-letniej współpracy Policji i WSUS. Do tej pory mury naszej uczelni opuściło prawie dwa tysiące absolwentów, kierunków adresowanych do służb mundurowych.  

W inaugurującym konferencję referacie profesor Iwaszkiewicz przedstawił, jaki zestaw cech powinna mieć osoba, która chce być autorytetem. Nadinsp. Marek Działoszyński - Komendant Główny Policji w swoim referacie omawiał konotacje pomiędzy budowaniem autorytetu organizacji a realizacją oczekiwań społecznych przez Policję. Komendant mówił, że im większy autorytet szefa Policji, tym lepsze wykonywanie obowiązków przez Policję, co potwierdza jak duży wpływ na pracę funkcjonariuszy ma przełożony

Nadinsp. Tadeusza Budzik były Komendant Główny Policji przyznał, że podczas pełnienia najwyższej funkcji w Policji najbardziej bał się pochlebców, którzy utwierdzali go w jego nieomylności

Paweł Biedziak – Rzecznik prasowy Najwyższej Izby Kontroli, zwrócił uwagę na rolę umiejętnego komunikowania się poprzez media. Większość Polaków opinię o Policji czerpie z mediów, nie można tego lekceważyć. Oficerowie Policji mają szansę zaistnieć w mediach budując rzeczywisty autorytet – mówił Biedziak

Ksiądz profesor Edward Wiszowaty z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie mówił o aspektach etycznych autorytetu w Policji, z kolei profesor Lesław Kański z Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych przybliżył prawne aspekty autorytetu. Ostatnie dwa referaty dotyczyły Policjantów pierwszego kontaktu - podinsp. Roman Rauhut ze Szkoły Policji w Pile omówił autorytet w Policji oczyma funkcjonariusza liniowego zaś dr Marcin Hermanowski z WSUS mówił o funkcjonariuszu pierwszego kontaktu w kontekście zagadnienia autorytetu

Rektor WSUS podsumowując konferencję zaprosił wszystkich uczestników na kolejną konferencję naukową poświęconą wizerunkowi i tożsamości, zaś Komendant Główny zaproszenie na następną konferencję przyjął.  

Publikacja, zawierająca teksty wygłoszone podczas konferencji, a także inne artykuły dotyczące problematyki autorytetu ma ukazać się na początku przyszłego roku.

Przypomnijmy, konferencja odbyła się pod patronatem  Komendant Główny Policji, zaś że jej organizatorami były Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych.

 
Program konferecji PDF:
 
Prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz - Rektor WSUSnadinsp. Marek Działoszyński - Komendant Główny Policjinadinsp. Tadeusz Budzik - były Komendant Główny PolicjiPaweł Biedziak - Rzecznik Parasowy NIKProf. dr hab. Michał Iwaszkiewicz - Rektor WSUSnadinsp. Krzysztof Jarosz - Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policjinadinsp. Marek Działoszyński - Komendant Główny Policjiks. prof. dr. hab. Edward Wiszowaty - WSPol SzczytnoProf. dr hab. Lesław Kański - WSUS Poznańpodinsp. Roman Rauhut - Szkoła Policji w Piledr Marcin Hermanowski - WSUS Poznań