O propagandzie dla Uniwersytetu Srebrnego Wieku

26 kwietnia, g. 17.00, s. 317

Uroki propagandy - to tytuł kolejnego wykładu dla  Słuchaczek i Słuchaczy Uniwersytetu Srebrnego Wieku. Wykład wygłosi prof. dr Włodzimierz Groblewski. Wykład  w środę 26 kwietnia, o 17.00,  w sali 317. Zapraszamy!