Nowe władze rektorskie

WSUS

Dr Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda jest  nowym Rektorem Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych.  Funkcję Prorektora objął  dr Tomasz Lewandowski.  Nowe władze rektorskie pełnią swoje funkcje od 1 września 2018 roku.