Konferencja: Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi w przeddzień implementacji dyrektywy PE i R 2014/26/UE

11 grudnia, g. 10.00, s. 322

     Szósta z cyklu konferencja naukowa dotycząca problematyki prawa autorskiego ma tytuł: Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi w przeddzień implementacji Dyrektywy PE i R 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 roku. Konferencję organizują: Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji UAM. Wśród organizacji wspierających są: Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych ZAiKS, Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-muzycznych SAWP i Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych ZAPA

Tegoroczna konferencja ma numer sześć. Pierwsza konferencja naukowa miała tytuł Prawo autorskie a prawo konkurencji, odbyła się w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych 3 czerwca 2009 roku. Inspiracja do zorganizowania konferencji były orzeczenia sądu antymonopolowego, decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, orzeczenia ETS, orzeczenia sądów powszechnych, włączających prawo konkurencji (antymonopolowe) do oceny stanów faktycznych i prawnych w zakresie korzystania i rozporządzania prawami o charakterze wyłącznym – prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej. Druga konferencja naukowa Utwór audiowizualny – zakres pojęcia i ochrony prawnej odbyła się 10 czerwca 2010 roku w siedzibie WSUS. Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi w świetle nowelizacji z dnia 8 lipca 2010 r. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to temat trzeciej konferencji,  która odbyła się 8 kwietnia 2011 roku w siedzibie WSUS. Publikacja pokonferencyjna zawiera szeroki opis zmian w zbiorowym zarządzie prawami autorskimi i pokrewnymi oraz wąskie, wybrane, interpretacje poszczególnych instytucji i pojęć użytych w nowelizacji. Czwarta, z cyklu,  konferencja naukowa Korzystanie z dzieł osieroconych w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 roku odbyła się 23 maja 2013 roku we WSUS. Piąta jubileuszowa konferencja była podsumowaniem dotychczasowych i miała tytuł Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych po 20 latach – posumowania i perspektywy.

 Program tegorocznej konferencji: program.pdf

Orgaznizacje wspierające

ZAIKS:  http://zaiks.org.pl

KOPIPOL:  http://www.kopipol.pl/

SAWP:  http://www.sawp.pl

ZAPA: http://www.zapa.org.pl