III Szkoleniowy zjazd rzeczników Unii Metropolii Polskich

We współpracy ze Strażą Miejską

Rzecznicy prasowi Straży Miejskich i Gminnych z całej Polski, w tym z wszystkich miast wojewódzkich, uczestniczyli w Wyższej Szkole Umiejętności  Społecznych w III Zjeździe Szkoleniowym.  Wykłady dla uczestników wygłosili prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz – Rektor WSUS i prof. dr Marek Chojnacki. W części oficjalnej wzięli udział także: Mariusz Wiśniewski – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Dariusz Hyś - prefekt Wojewódzkiej Krajowej Rady Komendantów Straż Miejskich i Gminnych RP w Wielkopolsce i Waldemar Matuszewski - Komendant poznańskiej Straży Miejskiej. 

Prof. Michał Iwaszkiewicz - Rektor WSUSMariusz Wiśniewski - Zastępca Prezydenta PoznaniaDariusz Hybś - prefekt WKRK SMiG RPWaldemar Matuszewski - Komendant poznańskiej Straży MiejskiejProf. Marek Chojnacki - wykładowca WSUS