Ewa Ewart autorytetem

MediaTory 2017

Ewa Ewart została AuTORytetem studentów dziennikarstwa w Plebiscycie MediaTory - Studenckie Nagrody Dziennikarskie. Statuetkę odbierze podczas 11. Gali Finałowej, która odbędzie się 2 grudnia w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
MediaTory to Plebiscyt, w którym studenci dziennikarstwa, w tym z Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych, wybierają wyróżniających się w danym roku akademickim dziennikarzy i ludzi mediów. Wskazują tych, od których mogą uczyć się najwyższych standardów w pracy dziennikarza.