Konferencje Naukowe

8 kwietnia 2011

Z uwagi  na liczne kontrowersje wokół stosowania przepisów nowelizacji Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, organizatorzy konferencji podzielili ją na trzy części: referaty wprowadzające, panel prawników, dyskusja uczestników.

10 czerwca 2010

Konferencja zorganizowana wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.Partnerzy konferencji: ZAiKS, Narodowy Instytut Audiowizualny, Instytut Sztuki Filmowej oraz TVP Poznań.

18 maja 2010

Trennale zorgaznizowane wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi i Charkowską Państwową Akademią Designu i Sztuk.

Zobacz materiał z Triennale:

18 września 2009

Konferencja zorganizowana wspólnie z Zakładem Historii i Filozofii Religii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

3 czerwca 2009

Konferencja zorganizowana wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Wygłoszone referaty:

8-10 września 2008

Kongres zorganizowany wspólnie z Polskim Towarzystwem Religioznawczym, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Centrum Badań Interdyscyplinarnych.

21 września 2007

Tytuły referatów wygłoszonych podczas konferencji: Czego potrzeba polskim uczelniom?; Czy grozi nam inflacja idei Uniwersytetu?; Studiować czy kształcić?; Aby „wyższe” oznaczało uczelnie wyższe; Akademia przeciwko akademizmowi.

Strony