Konferencje Naukowe

11 grudnia, g. 10.00, s. 322

     Szósta z cyklu konferencja naukowa dotycząca problematyki prawa autorskiego ma tytuł: Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi w przeddzień implementacji Dyrektywy PE i R 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 roku. Konferencję organizują: Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji UAM.

11 grudnia, g.10.00, s.322
   

Konferencja naukowa:
Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi
w przeddzień implementacji dyrektywy PE i R 2014/26/UE
z dnia 26 lutego 2014 roku
11 grudnia 2015 roku

 

11 grudnia 2015, WSUS
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu zaprasza na konferencję organizowana przez Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej WSUS oraz Wydział Prawa i Administracji UAM.
Do udziału w konferencji zapraszamy prawników, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz organizacje twórcze.
Zgłoszenia referatów przyjmujemy do 23 listopada 2015. Prosimy pobrać właściwy formularz.  Planujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej, która będzie dotyczyła prawa autorskiego w kontekście zbiorowego zarządu prawami.
 
Rok akademicki 2015/2016

Na grudzień 2015 roku zaplanowaliśmy dwie konferencje naukowe. Pierwsza z nich - Etyka w służbach mundurowych - odbędzie się 4 grudnia, natomiast druga, dotycząca zagadnień związanych z prawem autorskim odbędzie się 11 grudnia.

Więcej informacji niebawem.

Zgłoszenia na konferencję/call for papers
          Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej – Asymetria we współczesnych konfliktach międzynarodowych, która odbędzie się w dniach 11-12 grudnia 2014, w budynku Uczelni, w Poznaniu, ulica Głogowska 26.

Konferencja poświęcona będzie współczesnym konfliktom o charakterze asymetrycznym, zarówno zbrojnym, jak i tym, które pozbawione są konwencjonalnych elementów zaliczanych zazwyczaj do środków używanych do stosowania siły, czy przemocy międzynarodowej.

21 listopada 2013, g. 10.00

 Komunikacja wewnętrzna w służbach mundurowych to ogólnopolska konferencja pod patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych

 Termin i miejsce: 21 listopada 2013, godz. 10.00, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, ul. Głogowska 26, sala 322

Podstawowym celem konferencji jest refleksja praktyków i teoretyków nad  zasadami  obowiązującymi w komunikacji wewnętrznej w poszczególnych służbach mundurowych, a także wymiana doświadczeń pomiędzy służbami.

23 maja 2013

O zaletach i wadach dyrektywy 2012/28/UE, a także problemach związanych z jej implementacją do prawa polskiego rozmawiali uczestnicy konferencji, która odbyła się 23 maja 2013 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych. Na implementację dyrektywy państwa członkowskie mają czas do dnia 29 października 2014 roku. Najpóźniej tego dnia powinny wejść w życie przepisy prawa krajowego wdrażające normy omawianej dyrektywy.  Jej implementacja do polskiego prawa budzi konieczność wielu uzgodnień.

30 listopada 2012

Autorytet w Policji. Budowanie tożsamości organizacji to temat konferencji, która odbyła się w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych. Wśród gości konferencji byli między innymi nadinsp. Marek Działoszyński – Komendant Główny Policji, Komendanci Wojewódzcy Policji z całej Polski, a także Komendanci Powiatowi i Miejscy z Wielkopolski. 

10 czerwca 2011

Czy nam się to podoba, czy nie żyjemy w czasach rewolucji technologicznej w komunikowaniu społecznym. Społeczeństwo w sieci i media online, cyfrowa telewizja i telefony z dostępem do potężnych baz danych, jakość HD i 3D nawet w najmniejszych amatorskich kamerach video, dziennikarstwo obywatelskie i wszechobecny Internet na trwałe, choć często w niezauważalny dla nas sposób weszły do naszej rzeczywistości na nowo definiując coraz szersze obszary życia społecznego.

6 maja 2011

Komunikacja wewnętrzna bywa traktowana po macoszemu. Firmy, organizacje czy instytucje dość często, w zakresie działań komunikacyjnych, skupiają całą swoją uwagę na komunikacji zewnętrznej. Tymczasem, dla odniesienia sukcesu, sprawnego i efektywnego działania niezbędny jest dobry przepływ informacji, tak by pracownicy byli świadomi swoich zadań i celów firmy.

Bariery w komunikacji wewnętrznej, związek pomiędzy komunikacją wewnętrzną a zewnętrzną czy policyjny intranet - to niektóre z tematów poruszanych podczas konferencji.

Strony