Danuta Bartosz i Ada Jadwiga Matusiak oraz „Wierzeniczenia” laureatami VII edycji konkursu

Znak Dobra im. Romy Brzezińskiej

Tegoroczne, dwie równorzędne, nagrody trafiły do gazet parafialnych. Danuta Bartosz i Ada Jadwiga Matusiak współpracują z gazetą wydawaną przez parafię pod wezwaniem Chrystusa Króla w Poznaniu, natomiast „Wierzeniczenia” powstaje przy parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja w Wierzenicy.

Dziennikarki Danuta Bartosz i Ada Jadwiga Matusiak prowadzą w gazecie parafialnej „Chrystus Król” stała rubrykę „Trzeba po prostu chcieć”. Nim powstała rubryka gazecie, mieszkanki osiedla Nad Strumykiem postanowiły pomóc sąsiadce Adzie. Ada, jak się później okazało, nie była jedyną, której sąsiadki pomogły. Ada Jadwiga Matusiak, już jako dziennikarka, wraz z Danutą Bartosz szukają osób, które bezinteresownie czynią „znaki dobra” i te działania dokumentują.

„Wierzeniczenia”  ukazują się od 6 grudnia 1999 roku przy parafii św. Mikołaja w Wierzenicy. Dotąd wyszło 95 zeszytów. Zespół redakcyjny tworzą: ks. Przemysław Kompf, Grażyna i Maciej Dominikowscy, Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy, a także  Weronika i Piotr Pominowie odpowiedzialni za stronę internetową. Redakcja znana jest z inicjatyw, które służą wszystkim mieszkańcom parafii  W minionym roku dokończyli odnawiać kryptę grobowa rodziny Cieszkowskich i rozpoczęli budowę – w sąsiedztwie probostwa - wiaty z kioskiem i sanitariatami. Ma to być miejsce spotkań zarówno pątników, którzy przybywają do sanktuarium, turystów jak i mieszkańców. Inwestycja ma być ukończona w 2014 roku na dwustulecie urodzin najbardziej znanego mieszkańca Wierzenicy – Augusta Cieszkowskiego, filozofa i pisarza doby romantyzmu.

Zwycięzcom gatulujemy!

Fotografie: Paulina Zych