Brzask

Praca Michała Woźniaka

„Brzask” autorstwa magistra Michała Woźniaka – wykładowcy Wydziału Artystycznego WSUS został przekazany przez Autora i firmę Mech-Rol-Plast Uczelni. Obraz będzie zdobił gabinet JM Rektor.