System Informacji Prawnej Legalis

Baza danych

Od października 2015 ze wszystkich komputerów na Uczelni możemy korzystać z Systemu Informacji Prawnej Legalis. Baza Legalis jest najobszerniejszą i kompleksową bazą prawa polskiego. Wszystkie typy danych w wersji Legalis on-line aktulizowane są codziennie, Baza zawiera m.in.:

  • akty prawne - System Legalis oferuje najobszerniejszą bazę aktów prawnych oraz gwarantuje dostęp do kompletu ujednoliconych aktów z Dziennika Ustaw. Pełne teksty z zachowaniem wszystkich wersji czasowych umożliwiają ich porównywanie w prosty i intuicyjny sposób. W bazie Legalis znajduje się komplet aktów źródłowych od 1918 r.
  • orzecznictwo - bogata baza najbardziej aktualnego orzecznictwa sądów polskich i europejskich m.in.: Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Sądów Apelacyjnych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, w tym obszerna baza niepublikowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego.
    W sumie, w Bazie znajduje się ponad 1 147 000 orzeczeń od 1925 r.  (stan na styczeń 2015 r.)
  • wzory pism i umów - największa na rynku baza wzorów pism i umów, prezentowanych w formacie word, excel i pdf. Część wzorów zawiera praktyczne objaśnienia (powiązane z odpowiednimi modułami komentarzowymi). W sumie prezentowanych jest ponad 17 000 wzorów (stan na styczeń 2015 r.)
  • informator - baza adresów podmiotów publicznych, dane o wskaźnikach stosowanych w gospodarce
  • aktualności i kalendarium - źródło informacji o zmieniającym się prawie
  • Polska Bibliografia Prawnicza PAN - obejmuje wszystkie pozycje od 1970 r.