Zaproszenie na spotkanie Koła Naukowego

Koło naukowe dla studentów Prawa

Powstające koło naukowe zaprasza studentki i studentów kierunku Prawo zainteresowanych działalnością naukową na najbliższe spotkanie, które odbędzie się 14 czerwca 2019 roku o godzinie 17:00 w budynku WSUS.

Temat spotkania: Nowelizacja kodeksu postępowania karnego – co się zmienia?
Opiekunem naukowym koła jest mgr Agnieszka Świderska-Cieśla.
Zapraszamy!