Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała Iwaszkiewicza

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Od tego roku, decyzją Senatu Uczelni, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych nosi  imię zmarłego w sierpniu Założyciela i  wieloletniego Rektora WSUS - profesora Michała Iwaszkiewicza – poinformowała w swoim pierwszym wystąpieniu  dr Aleksandra Iwaszkiewicz Woda – Rektor WSUS. 
Ponadto w swoim  przemówieniu JM Rektor dziękowała gościom, którzy przyjęli zaproszenie na inaugurację, a także wykładowcom i studentom. Rektor przedstawiła plany dotyczące dalszego rozwoju WSUS.
 Kolejnym ważnym elementem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku. Immatrykulacji dokonała JM Rektor.  Jak co roku, podczas inauguracji wystąpił Poznański Chór Kameralny Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego..
            Wykład inauguracyjny wygłosił Krzysztof Lewandowski Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, wykładowca Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych. Tematem pierwszego w roku akademickim wykładu były Prawne i moralne przełomy w ochronie twórczości na świecie.

Zdjęcia: Andrzej Piechocki

Wystąpienie inauguracyjne JM RektorŚlubowanie Studentek i Studentów I rokuImmatrykulacja Studentów i Studentek I rokuDr Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda - Rektor WSUSWykład Inauguracyjny - Krzysztof Lewandowski Poznański Chór Kameralny Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego..Dr Paweł Semmler - Pełnomocnik Rektora