Stypendia na rok akademicki 2017/2018

Uczelniana Komisja Stypendialna

 Uczelniana Komisja Stypendialna (UKS) WSUS rozpatrzyła wnioski o stypendia na rok akademicki 2017/2018. Wykaz podjętych decyzji o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium mozna znaleźć tu: http://wsus.pl/pl/student/stypendia

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów WSUS (§1. pkt.32.) prosimy o jak najszybszy odbiór pisemnych decyzji UKS w Dziekanacie). Jednocześnie przypominamy, że od decyzji UKS przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej WSUS w nieprzekraczalnym terminie 14 dni - do 30 listopada 2017.