Studia dla Seniorów

Ruszyła edycja pilotażowa

Pionierska oferta dla seniorów! Studia senioralne w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub magistra, są skierowane tylko do emerytów i rencistów, a czesne za studia jest symboliczne.

Pierwsza grupa seniorów, która właśnie rozpoczęła studia, uczestniczy w programie pilotażowym. Na studiach podyplomowych na kierunku dziennikarstwo obywatelskie kształcą się seniorzy, którzy mają dyplom ukończenia studiów wyższych. Czesne w programie pilotażowym jest w całości pokryte z Senioralnego Funduszu Stypendialnego

Od października Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w uzgodnieniu z Miejską Radą Seniorów chce uruchomić studia na poziomie licencjackim i magisterskim. Przyszli studenci będą studiowali: dziennikarstwo obywatelskie, wzornictwo, architekturę wnętrz i prawo. Będą to pełnowymiarowe studia, po których absolwenci będą mogli legitymować się  ukończeniem studiów wyższych z tytułem licencjata lub magistra.
Wiemy, że seniorzy aktywnie uczestniczą w zajęciach uniwersytetów trzeciego wieku. To pasjonująca przygoda intelektualna. Wielu z nich, chciałoby jednak, oprócz wiedzy, zdobyć dyplom ukończenia studiów. Takie osoby zapraszamy – mówi prof. Michał Iwaszkiewicz – Rektor WSUS, pomysłodawca studiów.
Seniorzy-studenci płaccić będą co najwyżej symboliczne czesne, większość kosztów będzie pokrywała Fundacja WSUS, którą między innymi finansowo wspomogła Fundacja Enea. 
Zapraszamy do grona fundatorów kolejne podmioty, które chcą ufundować stypendia studiów zarówno własnym pracownikom przechodzącym na emeryturę, ale też emerytom i rencistów mieszkającym w Poznaniu i okolicach – dodaje profesor Iwaszkiewicz.