Plener malarski WA 2017

Fotorelacja

W Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie, w drugiej połowie sierpnia odbył się coroczny plener malarski Wydziału Artystycznego WSUS Plener wizytował wybitny artysta-malarz profesor Wojciech Sadley, kierownik II Pracowni Malarstwa i Rysunku W najbliższym czasie wystawa prac przygotowanych podczas pleneru pojawi się w holu Uczelni.