Kwoty stypendiów utrzymane

Stypendia dla Studentek i Studentów

W związku z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelniana Komisja Stypendialna, wbrew wcześniejszym prognozom, postanowiła utrzymać w drugim semestrze kwoty stypendiów w wysokości z semestru pierwszego.

Stypendium wypłacane w kwietniu będzie zawierać wyrównanie za marzec 2017.

Kwoty stypendiów: dla najlepszych studentów - I stopnia 400 zł, dla  najlepszych studentów –II stopnia 270 zł, socjalne 650 zł,  socjalne w zwiększonej wysokości 800 zł, dla osób niepełnosprawnych w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności: znaczny 500 zł,  umiarkowany 400 zł, lekki 350 zł.