Kwoty stypendiów i ustalenia Odwoławczej Komisji Stypendialnej

Rok akademicki 2018/2019

 6 grudnia 2018 Odwoławcza Komisja Stypendialna (OKS) WSUS rozpatrzyła odwołania w sprawie przyznania stypendiów na rok akademicki 2018/2019. Wykaz podjętych decyzji o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium zamieszczono tu:  http://wsus.pl/pl/student/stypendia

Prosimy o odbiór pisemnych decyzji OKS w Dziekanacie od dnia 10.12.2019 r.

Komisja Stypendialna WSUS zatwierdziła następujące miesięczne kwoty stypendiów:  dla najlepszych studentów 1 stopnia 400,  dla najlepszych studentów 2 stopnia 250,  socjalne 950,  socjalne w zwiększonej wysokości 1100, dla osób niepełnosprawnych w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności:   znaczny  600,  umiarkowany  400,   lekki  350

Podane kwoty obowiązują w okresie od października 2018 do końca bieżącego  roku kalendarzowego. Kwoty miesięcznych rat stypendiów od stycznia 2019 roku będą zależne od wysokości dotacji przyznanej uczelni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.